ANP

Om het personeelstekort in de spoorsector te verminderen, wil het kabinet statushouders gaan inzetten. Staatssecretaris Van Veldhoven (spoor) en minister Koolmees (Sociale Zaken) hebben daarover een samenwerkingsovereenkomst getekend met ProRail en twee aannemers in de spoorsector.

BAM Infra Rail en Strukton Rail gaan in eerste instantie vijftien arbeidsplaatsen verzorgen voor migranten met een verblijfsvergunning. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor 2021 dertig statushouders worden opgeleid.

Actieplan

De komende jaren moet er veel aan het spoor gebeuren: nieuwe trajecten worden aangelegd en bestaand spoor moet worden verbeterd. Kamerleden van D66 schreven deze zomer een actieplan om de arbeidsmarkt in de sector te verbeteren. Daarin stond ook het voorstel om statushouders mee te laten bouwen.

Volgens het kabinet sluit dat aan bij programma's die al bestaan om nieuwkomers een betere positie te geven op de arbeidsmarkt. Omdat het personeelsbestand bij de spooraannemers vergrijst en veel mensen het werk niet aantrekkelijk vinden, ontstaan er tekorten.

De Kamerleden van D66 stelden ook voor om de leeftijdsgrens voor werken aan het spoor te verlagen van 18 naar 16 jaar. Maar volgens Van Veldhoven zijn ProRail en de aannemers daar niet voor, onder meer vanuit het oogpunt van veiligheid.

STER reclame