anp

Belangenorganisaties ZZP Nederland en PZO maken zich zorgen over de toename van contractbeheerders en flexbemiddelaars. Dat zeiden zij vandaag tegen het FD. Grote bedrijven en overheidsinstellingen maken steeds vaker gebruik van tussenpartijen wanneer zij zzp'ers in dienst nemen en dit leidt volgens de belangenorganisaties tot problemen.

Doordat er meer contractbeheerders en flexbemiddelaars bij komen, neemt de concurrentie in de sector alsmaar toe. Deze bedrijven proberen hun dienst voor zo laag mogelijke prijzen te verkopen om de klus binnen te halen. De marges van deze bedrijven zouden inmiddels zo krap zijn dat als er één opdrachtgever niet op tijd betaalt, zij in de problemen komen. Dit gebeurde ook bij flexbemiddelaar TCP, verantwoordelijk voor de flexwerkers van ING. Zzp'ers die via TCP werken bij ING zouden al sinds juni niet meer worden uitbetaald.

Volgens PZO en ZZP Nederland ontstaan de problemen door verwarrende wetgeving. Het is namelijk voor veel bedrijven niet duidelijk of de Belastingdienst hun zzp'ers zien als werknemers of ondernemers. Als de Belastingdienst met terugwerkende kracht concludeert dat het gaat om verkapt werknemerschap, worden loonheffingen alsnog gevorderd.

Wirwar aan constructies

Veel grote bedrijven en ook de overheid maken nu gebruik van contractbeheerders en flexbemiddelaars om deze onzekerheid te omzeilen. Zzp'ers zijn dan officieel in dienst van de contractbeheerder of flexbemiddelaar. "Er ontstaat nu een wirwar aan constructies doordat de wetgeving zo complex is", zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, ziet dat door de toegenomen concurrentie steeds meer risico's worden doorgeschoven naar de zzp'er. "Deze flexbemiddelaars hebben soms in hun contracten vastgelegd dat als de Belastingdienst concludeert dat het gaat om een schijnzelfstandige, de kosten voor rekening komen van de zzp'ers." Volgens Post zijn zzp'ers hoe dan ook de dupe, of de flexbemiddelaar nu failliet gaat of niet.

De rol van de overheid is volgens Post en Drijvers groot. Allereerst omdat de overheid volgens hen veel van zijn zzp'ers via dit soort bedrijven inschakelt. "Maar vooral ook omdat er geen goede wetgeving is waarmee zzp'ers worden gezien als ondernemer en niet als werknemer", zegt Drijver. De twee belangenorganisaties presenteren 11 september een manifest in Den Haag om hun zorgen kenbaar te maken.

STER reclame