ANP

Het CBR heeft medische gegevens van tientallen mensen in verkeerde dossiers gestopt. Ze waren daardoor via internet zichtbaar voor anderen. Het gaat onder meer om verwijsbrieven, onderzoeken van specialisten, formulieren van huisartsen, adressen en burgerservicenummers, bevestigt het instituut na berichtgeving van het AD.

De verwisselingen kwamen aan het licht na meldingen van klanten en CBR-personeel. In 50 gevallen werden de fouten ontdekt door medewerkers van het CBR, bij de andere 21 gevallen werd het CBR gebeld door mensen die vreemde gegevens in hun dossier zagen staan of juist gegevens misten in hun dossier.

Het CBR sluit niet uit dat er meer gevallen zijn van verwisseling dan de 71 die nu bekend zijn. De huidige cijfers zijn van januari tot en met juni.

Digitalisering

De fouten zijn volgens het CBR ontstaan door problemen met het digitaliseren van met de hand ingevulde formulieren. Het instituut roept mensen daarom op om medische gegevens alleen digitaal te versturen. Dan zouden zij altijd goed terechtkomen.

Een woordvoerder van het CBR zegt dat er maatregelen worden genomen om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen.

Medische keuringen

Het CBR is in februari onder verscherpt toezicht gesteld door minister Van Nieuwenhuizen vanwege problemen met achterstanden. Zo hebben mensen die medisch gekeurd moeten worden voor ze hun rijbewijs kunnen krijgen of verlengen al lange tijd te maken met lange wachttijden.

Het CBR heeft extra medisch personeel aangetrokken om dossiers te kunnen beoordelen. Ook is de klantenservice uitgebreid, maar de problemen zijn nog niet voorbij.

STER reclame