Daklozenopvang in Den Haag
In samenwerking met
Omroep West
NOS Nieuws

Aantal dakloze gezinnen in Den Haag stijgt explosief

Het aantal gezinnen dat in Den Haag dakloos is of dreigt te raken, is sinds 2015 enorm toegenomen, blijkt uit cijfers van de gemeente.

De gezinsopvang zit helemaal vol, waardoor er volgens Omroep West steeds vaker een beroep moet worden gedaan op hotels. Ook het aantal individuele daklozen blijft toenemen.

De cijfers zijn duidelijk, schrijft de verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen aan de gemeenteraad. Deden in 2015 nog 172 gezinnen een beroep op de maatschappelijke opvang, vorig jaar waren dat er 292. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben zich al 91 gezinnen gemeld bij de opvang die dakloos zijn of dat op korte termijn verwachten te worden. "Als deze trend zich voortzet, komen we dit jaar uit rond de 350 aanmeldingen", aldus Van Alphen. "Een explosieve stijging."

'Het kan u of mij ook overkomen'

De wethouder bevestigt het beeld dat de gemeente al langer heeft, namelijk dat de doelgroep van de noodopvang verandert. "Dak- en thuislozen zijn niet alleen, of in hoofdzaak zwervers of verslaafden: het kan u of mij ook overkomen", schrijft Van Alphen.

Ook het aantal individuele dak- en thuislozen stijgt. Dat blijkt onder meer uit het aantal verstrekte nachtopvangpassen. In 2015 waren dat er 767, vorig jaar 1062. Ook in 2019 blijft dit aantal stijgen.

Grote stappen

Ondanks de cijfers vindt Van Alphen dat Den Haag grote stappen heeft gezet om de opvang en begeleiding van het groeiende aantal dak- en thuislozen te verbeteren. Het afgelopen jaar zijn er 86 opvangplekken bijgekomen. Ook is de opvang vaker kleinschalig en is de kwaliteit van de opvang verbeterd.

"Maar er is de komende jaren nog veel te doen", stelt de wethouder. "De ondersteuning van mensen op verschillende levensterreinen moet nog verder worden ontwikkeld. Het voorkomen van dakloosheid moet nog meer de aandacht krijgen. Het grote tekort aan woningen voor deze groep Hagenaars is topprioriteit. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn bovendien keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen."

Advertentie via Ster.nl