Defensie-minister Bijleveld tijdens de 24ste herdenking in Den Haag van de genocide in de Bosnische stad Srebrenica ANP

Het kabinet erkent de aansprakelijkheid voor de schade die is geleden door nabestaanden van slachtoffers van de massamoord in Srebrenica. Minister Bijleveld van Defensie reageert daarmee op het oordeel vandaag van de Hoge Raad over de dood van 350 moslimmannen. Die hadden in juli 1995, na de val van enclave Srebrenica, hun toevlucht gezocht op de Nederlandse basis in Potocari.

"Het is goed dat er nu duidelijkheid is gekomen", zegt de minister in een verklaring.

De Hoge Raad zegt dat de staat voor 10 procent aansprakelijk is voor de dood van de moslimmannen. De groep van 350 moslims bevond zich te midden van 5000 Bosnische moslims die naar de Nederlandse basis waren gevlucht. De Bosnische Serviërs namen de mannen mee en brachten ze op bevel van generaal Mladic om het leven.

Geleden schade

De staat gaat een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden, maar de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld. "Het kabinet zal de komende tijd bekijken, hoe zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de aansprakelijkheid voor de geleden schade voor de nabestaanden, die recht doet aan de uitspraak van de Hoge Raad", staat in de verklaring.

Bijleveld spreekt nogmaals haar medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers. "De genocide van Srebrenica mag nooit worden vergeten."

STER reclame