NOS/Jeroen van Eijndhoven
NOS Nieuws

Voortgezet speciaal onderwijs kraakt onder lerarentekort

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn de klassen veel te groot. Volgens het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs zijn er inmiddels scholen waar de klassen bestaan uit 15 tot 19 leerlingen, veel meer dan de 8 tot 12 leerlingen waar een school voor wordt bekostigd.

"Op basis van 8 tot 12 leerlingen krijg je een leerkracht en soms ook een klassenassistent", zegt Wim Ludeke van het expertisecentrum in het NOS Radio 1 Journaal. "En nu zie je door het lerarentekort, dat overigens heel breed speelt, dat er ook klassen zijn met 15 tot 19 leerlingen."

Vorig jaar gingen ruim 37.000 van de 1 miljoen middelbare scholieren naar het voortgezet speciaal onderwijs. Op die scholen zitten kinderen die specialistische of intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een beperking, chronische ziekte of stoornis.

Behoefte aan structuur

"In het speciaal onderwijs is de problematiek die je binnen het regulier onderwijs ziet driedubbel uitvergroot", zegt Ludeke. "Juist de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs hebben sterke behoefte aan structuur en meer aandacht. Je gaat het direct merken, als er geen geschikte leerkrachten te vinden zijn."

Eerder waarschuwde brancheorganisatie PO-Raad al voor het lerarentekort. Vooral scholen met kwetsbare leerlingen vinden maar moeilijk docenten, signaleerde de raad na onderzoek.

Minder salaris

Leerkrachten in het reguliere voortgezet onderwijs zijn moeilijk te verleiden om de overstap te maken naar het voortgezet speciaal onderwijs. Een van de factoren is het salaris, zegt Ludeke.

"Zij vallen cao-technisch onder het basisonderwijs, dat is ooit zo ingedeeld. Ik denk dat er allerlei factoren een rol spelen bij een keuze voor het vso. Maar geld zou wel het laatste zetje kunnen zijn om voor deze tak te kiezen. Maar ze verdienen minder dan collega's in het regulier voortgezet onderwijs."

Een van de oplossingen is volgens Ludeke om al op de lerarenopleiding PABO aandacht te besteden aan het vso. "Er is daar nu minimaal aandacht voor het speciaal onderwijs en wat zich daar afspeelt." De PO-Raad zegt in het AD "voorzichtige gesprekken" te voeren met pabo's om studenten verplicht stage te laten lopen in het speciaal onderwijs.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl