Een onderzoeker verzamelt rubberkorrels van een kunstgrasveld ANP

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft volgens vier hoogleraren onterecht geconcludeerd dat sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels veilig is. Ze stellen in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat het RIVM de gezondheidsschade voor kinderen verkeerd heeft berekend.

Volgens de hoogleraren, onder wie een toxicoloog en een kinderarts, zitten in de rubberkorrels kankerverwekkende stoffen die volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten meer schade veroorzaken bij kinderen dan waar het RIVM in zijn onderzoek van uitgaat. Het zou daarom voorbarig zijn om te stellen dat spelen op kunstgras met rubbergranulaat voor kinderen veilig is.

De hoogleraren zeggen dat het spelen op dit soort kunstgras niet te voorkomen is, maar vinden wel dat de overheid ouders moet adviseren om hun kinderen tijdens en na het sporten zo goed mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan de rubberkorrels. Kinderen moet op het hart worden gedrukt hand- en mondcontact te voorkomen. Na het sporten moeten ze snel mogelijk douchen en hun sportkleding laten wassen.

Risico's overschat

Het RIVM is het niet met de vier hoogleraren eens. Volgens het instituut zijn in het onderzoek juist factoren meegenomen waardoor de gezondheidsrisico's eerder worden overschat dan onderschat. Wat betreft extra risico's voor jonge kinderen baseerde het RIVM zich naar eigen zeggen op "de gangbare risicobeoordelingspraktijk in Europa".

De gezondheidsrisico's van de paar duizend kunstgrasvelden in Nederland werden door het RIVM onderzocht na een geruchtmakende uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla in 2016. Wetenschappers waarschuwden daarin voor het eerst voor de mogelijke risico's. In de discussie die volgde werden deskundigen het niet eens over het gevaar dat de korrels voor de gezondheid vormen.

STER reclame