NOS
NOS Nieuws Economie

Arbo: beeldscherm grootste risico op de werkvloer

Het aantal bedrijven dat zich houdt aan arbo-regels voor de gezondheid en veiligheid van werknemers is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Grote bedrijven doen het gemiddeld beter dan kleine bedrijven, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ondanks de stijgende lijn houdt wel nog steeds meer dan de helft van de 1300 bezochte bedrijven zich niet volledig aan de regels. Bedrijven hebben vooral verbeteringen aangebracht in hun contact met een arbodienst of -deskundige of bijvoorbeeld de aanwezigheid van een preventiemedewerker.

"Het helpt als bedrijven risico's inventariseren en een plan van aanpak opstellen om die risico's te beheersen", zegt de inspectie.

Computerwerk

Voor de tweejaarlijkse monitor is gekeken naar negen verschillende fysieke en psychische arbeidsbedreigingen waaraan werknemers worden blootgesteld. Beeldschermwerk blijkt het meest voorkomende bedrijfsrisico: het speelt bij ruim de helft van de bedrijven.

Langdurig of verkeerd gebruik van beeldschermwerk vergroot het risico op fysieke en psychische klachten: van stress en sociale druk tot last van de ogen of armen, nek en schouders.

Om gezondheidsrisico's te beperken, adviseren arbodiensten om intensief gebruik van beeldscherm, toetsenbord of muis te beperken tot zo'n vier uur per dag en dit af te wisselen met andere taken en te zorgen voor voldoende pauzes tijdens het werk.

Landbouw

De meeste sector-specifieke arbeidsrisico's vinden plaats in de bouw en de landbouw. Werknemers werken hier het vaakst op hoogte, met hard geluid en trillingen. Ook moeten zij hier kracht zetten en repeterende bewegingen uitvoeren en is vaak sprake van een ongunstige of statische lichaamshouding.

STER reclame