NOS Nieuws

Inspectie: vaker oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

Onveilig en oneerlijk werk komt mede door de toenemende vraag naar arbeidskrachten steeds vaker voor in Nederland. Dat meldt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) in haar jaarverslag 2018.

Het aantal gemelde klachten steeg van 7100 in 2017 naar 7633 in 2018. Die klachten gaan vooral over oneerlijk werk, zoals onderbetaling of onmenselijke werkomstandigheden, en over werknemers die zonder vergunning in Nederland werken. Die mensen zijn kwetsbaar en durven minder snel iets te zeggen van misstanden, denkt de inspectie.

Prijsvechters

"We zien in een aantal sectoren een voortdurende zoektocht naar het goedkoper maken van arbeid", zegt inspecteur-generaal Marc Kuipers, die spreekt van "prijsvechters op de arbeidsmarkt" en een zorgwekkende ontwikkeling. "Het is zorgwekkend omdat steeds meer bedrijven de randen van de wet opzoeken en zich niet houden aan zoiets als het minimumloon. Er is nog een lange weg te gaan."

In 2018 steeg ook het aantal vastgestelde overtredingen. Bij meer dan de helft van de inspectiebezoeken bleek daarvan sprake van te zijn. Bij her-inspecties was er wel verbetering te zien: toen bleek zo'n 70 tot bijna 90 procent van de bedrijven regels over veilig of eerlijk werk beter na te leven.

Dodelijke ongevallen

Vorig jaar steeg ook het aantal werknemers dat betrokken was bij ernstige ongevallen op de werkvloer. 71 werknemers kwamen door een arbeidsongeval om het leven; zeventien meer dan in 2017.

De sector met de meeste doden, twintig, was de bouw. Daarna volgen de transport- en opslagsector, de handel en de industrie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl