ANP

Het kabinet wil het niet mogelijk maken om kinderen meer dan twee wettelijke ouders te geven. In een brief aan de Tweede Kamer noemt minister Dekker voor Rechtsbescherming het "niet raadzaam" om de kans op conflicten rond een kind te vergroten door meer dan twee personen te "belasten" met het ouderschap. Het kabinet negeert daarmee het advies van een onderzoekscommissie.

Wel komen mensen die nauw bij de opvoeding van een kind betrokken zijn straks in aanmerking voor deelgezag, staat in plannen van het kabinet voor meerouderschap en draagmoederschap. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld mee naar tienminutengesprekken op school of naar een doktersconsult. Het gaat om bijvoorbeeld stiefouders, pleegouders en 'meerouders' in een regenbooggezin. Naast de twee wettelijke ouders kan een kind straks nog maximaal twee ouders met deelgezag krijgen.

Puck en Lola hebben vier ouders en vertellen hoe dat is:

Puck en Lola hebben vier ouders: 'Meer aandacht en vaker op vakantie'

De plannen van het kabinet lekten gisteren al uit. Belangenorganisaties COC Nederland en de stichting Meer dan Gewenst lieten meteen weten dat het kabinet meeroudergezinnen hiermee in de kou laat staan. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt het "onacceptabel" dat een kind nu wees wordt als zijn twee officiële ouders overlijden. Volgens de stichting Meer dan Gewenst, die lhbt'ers met een kinderwens helpt, blijven de andere ouders nu "min-ouders", doordat ze niet als wettelijke ouders worden gezien.

Mee-ouders

Minister Dekker spreekt van "mee-ouders". "We introduceren het deelgezag, zodat ook niet-biologische ouders kunnen meepraten. Om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld op een tienminutengesprek horen dat de school hun niet mag vertellen hoe het met hun kind gaat."

Drie jaar geleden adviseerde een onderzoekscommissie het kabinet nog om verder te gaan dan het deelgezag waarmee het nu komt. Volgens de commissie zouden kinderen maximaal vier wettelijke ouders moeten kunnen hebben, in plaats van twee.

Dat doet het kabinet dus niet. Dekker: "Als alles helemaal goed gaat, is er niets aan de hand. Maar als mensen bijvoorbeeld uit elkaar gaan, dan is dat met drie of vier wettelijke ouders veel ingewikkelder dan met twee. De kans op ruzies en conflicten neemt toe. Nu worden kinderen soms al heen en weer getrokken tussen twee ouders. Bij drie of vier ouders is de kans op dat soort problemen groter."

Behoedzaam

De minister benadrukt dat experts hierover nog wel van mening verschillen, omdat er nog niet zoveel bekend is over de gevolgen van meer dan twee wettelijke ouders. Dat komt maar op een beperkt aantal plekken in de wereld voor, aldus Dekker. "Nederland zou op dat vlak echt vooruitlopen, ook internationaal gezien." De ervaringen zijn dus beperkt, en daarom kiest het kabinet ervoor om "behoedzaam te zijn in de te nemen stappen".

Het deelgezag voor niet-biologische ouders is een van de maatregelen die het kabinet neemt om het familierecht aan te passen. Er komt bijvoorbeeld ook een draagmoederregister, waarmee kinderen kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn. Daarnaast komen de wensouders straks op de geboorteakte van een kind te staan. Zij zijn dan dus de wettelijke ouders, nu is dat nog de draagmoeder.

STER reclame