De onderwijsinspectie deed onderzoek naar de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag Omroep West

De kwaliteit van het onderwijs op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag is slecht, leerlingen en personeel voelen zich onveilig en bestuurlijk is het een bende, staat in een rapport van de Inspectie van het Onderwijs.

Minister Slob van Onderwijs wil dat de school het bestuur vervangt. Zo niet dan trekt hij de financiering in, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is op deze manier doorgaan niet verantwoord:

Slob over hindoeschool: 'Doorgaan op deze manier is niet verantwoord'

Volgens de inspectie is er sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs op de school schiet op vrijwel alle onderzochte standaarden tekort, staat in het rapport. Ook is de veiligheid van personeel en leerlingen niet gewaarborgd. De instantie heeft er geen vertrouwen in dat de leiding van de school daar verandering in brengt.

Het draait allemaal om oprichter en oud-bestuursvoorzitter Lekhram G. Onder druk van de inspectie legde hij een paar jaar geleden zijn bestuursfuncties neer. Maar hij bleef tot februari van dit jaar adviseur van het bestuur en had alle touwtjes in handen. Hij richtte meerdere verenigingen, stichtingen en bedrijfjes op.

Geld verdwijnt in zakken bestuurders

Omroep West beschrijft de misstanden in een reconstructie: geld voor leerlingenvervoer, schoolspullen en het schoonmaken van de wc's verdwijnt in de zakken van de schoolbestuurders. Kritische bestuursleden liet Lekhram G. uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel verwijderen. Na klachten over het slechte werkklimaat nam de inspectie een paar jaar geleden de schoolfinanciën onder de loep. Het rapport van de inspectie is zeer kritisch.

Uit het onderzoek blijkt dat 3 procent van het salaris van de docenten wordt ingehouden. Dat geld gaat naar het leerlingenvervoer. Bijna alle ondervraagde docenten zeggen hier geen toestemming voor te hebben gegeven. Volgens het inspectierapport heeft de school een schuld openstaan vanwege het nog te betalen salaris van de leraren.

Ook bij de stichting voor het leerlingenvervoer (KSD) rommelt het. Ook hier worden bestuursleden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en vervangen door nieuwe bestuursleden. Verder laat G. de sloten van het kantoor van KSD vervangen.

Omdat de boekhouding nergens te vinden is, vraagt het KSD-bestuur bankafschriften op. Daarin staan overboekingen van duizenden euro's die G. op eigen houtje doet. Ook maakt hij 6000 euro over naar zichzelf en zijn vrouw. Na zes jaar wordt G. veroordeeld tot het terugbetalen van 32.000 euro plus rente.

Personeel ontslagen

Vorig jaar september krijgt G, ruzie met een begeleidster die weigert de 'vrijwillige bijdrage' te betalen. Ze wordt op staande voet ontslagen. Ook directeur Rosita Ramcharan moet vertrekken als ze om een loonsverhoging vraagt. Ook weigert ze mee te werken aan de benoeming van G. tot directeur bedrijfsvoering.

Na de schorsing van Ramcharan en de begeleidster gaat het nog verder bergafwaarts met de school. De kwaliteit van het onderwijs is hard achteruit gegaan, zeggen ouders en leerkrachten tegen Omroep West. Ook volgens de inspectie zijn de lessen in de onderbouw bedroevend slecht. Ook voelen leraren zich structureel onveilig.

G. zet steeds meer goedkope en onbevoegde krachten uit Suriname voor de klas. Ouders en leerkrachten trekken vervolgens bij de inspectie aan de bel. Die stuurt G. naar huis en begint een onderzoek, volgens bronnen met meerdere inspecteurs. Zelfs de minister wil op de hoogte gehouden worden.

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het bestuur op korte termijn alles oplost. Daarnaast onderzoekt de inspectie of al het onterecht uitgegeven geld terugbetaald kan worden. De inspectie adviseert de minister om gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid, zo staat in het rapport. Het bestuur "wordt op een later moment geïnformeerd over het vervolg".

Het zou de tweede keer in korte tijd zijn dat de minister een schoolbestuur gaat dwingen om op te stappen. Minister Slob bereidt ook het vertrek voor van het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.

De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag was niet bereikbaar voor commentaar.

STER reclame