Schoolkinderen planten tientallen bomen tijdens de Nationale Boomfeestdag in maart
NOS Nieuws

'Plant 1.000.000.000.000 bomen om klimaatverandering aan te pakken'

De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is om wereldwijd minstens een biljoen bomen te planten, schrijven Zwitserse wetenschappers in het vakblad Science. In theorie wordt daarmee de CO2-uitstoot die sinds het begin van de negentiende eeuw is veroorzaakt door de mens voor twee derde gecompenseerd.

Onderzoekers aan de technische universiteit in Zürich zeggen dat er 1 miljard hectare bos bij moet worden geplant, een gebied ter grootte van de Verenigde Staten. Na analyse van 80.000 satellietfoto's concluderen ze dat het haalbaar is: in Rusland, de VS, Canada, Australië, Brazilië en China zou genoeg ruimte zijn. Of de bomen nu geplant worden of niet, uiteindelijk is het volgens de wetenschappers hoe dan ook nodig om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en minder gas, kolen en olie te verbruiken.

Iedereen kan meedoen

"Dit is met afstand de goedkoopste manier om klimaatverandering tegen te gaan", zegt ecoloog Tom Crowther, die meeschreef aan de studie. "Voor elke andere oplossing moeten we ons dagelijks leven ingrijpend wijzigen. Dit is een oplossing waar iedereen direct aan kan bijdragen."

Crowther roept dan ook de vele klimaatspijbelaars op om direct bomen te gaan planten en andere mensen aan te sporen dat ook te doen. Meer bos heeft ook andere voordelen, zoals meer biodiversiteit, betere waterkwaliteit en minder erosie.

Kanttekeningen

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bosbouw aan de Wageningen Universiteit, is enthousiast over de studie, maar heeft ook kanttekeningen. "Het is een heel belangrijk onderzoek, want het geeft aan in welke gebieden bomen geplant kunnen worden. Het geeft een duidelijk signaal af aan overheden dat het kan."

Maar het lastige is volgens Nabuurs dat het plan sterk afhangt van de medewerking van overheden. "Je hebt bijvoorbeeld goedkeuring nodig van landen als Brazilië, waar veel plek is voor nieuwe bossen. Maar dat is lastig, omdat de nieuwe regering daar meer inzet op landbouw, wat de bebossing niet ten goede komt. China is bijvoorbeeld wat makkelijker daarin. Dat land heeft de afgelopen jaren enorm veel bos aangelegd en snapt het belang daarvan. Maar alsnog vraagt deze studie om grote investeringen en beleidsveranderingen in veel landen."

Fossiele brandstoffen

Nabuurs schrijft mee aan het zesde rapport van het internationale klimaatpanel IPCC dat in 2021 wordt gepubliceerd. Volgens hem kan deze studie helpen het doel uit het klimaatakkoord, beperking van opwarming van de aarde met anderhalve graad, te halen. "Je kunt nooit de emissie naar nul krijgen als je niet ook meer doet aan de zogeheten vastlegging op de grond. Dat bos moet dan ook duurzaam beheerd worden, anders helpt het alsnog niet."

Ook Nabuurs benadrukt dat het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen de prioriteit moet krijgen. "Een mogelijk probleem is dat overheden nu gaan denken dat ze alleen maar bomen bij hoeven te planten en dat ze dan klaar zijn. Maar dat is zeker niet het geval en dat is ook waar klimaatorganisaties voor waarschuwen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl