Uit betalingsgegevens kan veel gevoelige informatie worden afgeleid, zoals een bezoek aan een casino
NOS NieuwsAangepast

Reclameplan ING 'waarschijnlijk’ niet toegestaan

Banken die betaalgegevens van klanten willen gebruiken om (hun eigen) producten aan te bieden, handelen 'waarschijnlijk' in strijd met de regels. Dat oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na "een significant aantal privacyklachten van betrokkenen". Kortgeleden kwam ING met zo'n plan, dat veel vragen opriep.

In een brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept de toezichthouder banken die persoonsgegevens in transactiegegevens verder verwerken, of dat van plan zijn, "nadrukkelijk op om dit te heroverwegen".

Begin vorige maand maakte ING bekend dat het bedrijf af- en bijschrijvingen van klanten af gaat lezen om hun persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. In eerste instantie alleen van eigen producten. Wie een vliegticket koopt, kan dan bijvoorbeeld een aanbieding van een reisverzekering van ING krijgen.

Volgens de toezichthouder zijn er aanwijzingen dat ook andere banken zulke plannen hebben. "Indien deze indruk juist is, betwijfelt de AP of door deze banken deze verwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG')."

Ziekenhuizen, casino's en seksclubs

Uit de transactiegegevens van iemands bankrekening kunnen banken veel, soms ook gevoelige, informatie aflezen. Zo is te zien waar en hoe laat iemand een betaling doet. Daardoor kan een nauwkeurig beeld ontstaan van iemands leven.

De AP wijst erop dat uit dergelijke 'ingebakken' gegevens als transacties met bijvoorbeeld ziekenhuizen, apotheken, casino's, of seksclubs bijzondere persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens kunnen worden afgeleid.

De NVB vraagt zich af hoe deze visie zich verhoudt tot een toekomst waarin data voor veel bedrijven steeds belangrijker worden.

De bankenvereniging suggereert dat de AP niet met zijn tijd meegaat

ING laat in een reactie weten dat de bank op dit moment nog geen persoonlijke aanbiedingen doet op basis van transactiegegevens, en de bank "zal dat voorlopig ook niet doen". Verder zegt de bank in gesprek te zijn met de AP en de brief te bestuderen.

De NVB legt zich er nog niet bij neer. De vereniging concludeert weliswaar dat de AP banken weinig mogelijkheden laat om betaaldata te gebruiken voor aanbiedingen, ze zegt ook een "spanningsveld te ervaren" tussen privacywetgeving en "de verantwoordelijkheid" van banken om klanten voor problemen te behoeden en op mogelijke voordelen te wijzen.

Volgens de belangenvereniging van banken kan het gebruiken van persoonlijke data namelijk juist goed zijn voor klanten. Stel bijvoorbeeld dat de bank ziet dat een klant studiefinanciering ontvangt, dan kan die een aanbod krijgen voor een studentenrekening, luidt een voorbeeld.

De vereniging stelt ter discussie of de toezichthouder wel met zijn tijd mee gaat. "De NVB vraagt zich af hoe deze visie zich verhoudt tot een toekomst waarin data voor veel bedrijven steeds belangrijker worden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl