Het Limburgse provinciehuis in Maastricht ANP

De provincie Limburg wil de komende jaren een correctief bindend referendum invoeren. Volgens het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat het om "een soort hand- of noodrem", waarmee Limburgers besluiten geschrapt kunnen krijgen waar zij het niet mee eens zijn. Dat staat in het programma van het 'extraparlementaire' college dat vandaag is gepresenteerd.

De grondwet verbiedt een bindend referendum. Toch wil het ministerie van Binnenlandse Zaken Limburg tegemoetkomen. "Het is altijd goed om te kijken hoe mensen bij politieke besluitvorming betrokken kunnen worden", zegt een woordvoerder. "Als ze met het ministerie in gesprek willen, kan dat."

In het college zitten zeven gedeputeerden die weliswaar lid zijn van een partij, maar die partij niet vertegenwoordigen in het bestuur. Per onderwerp zoeken zij een meerderheid in Provinciale Staten. Daar zitten ook gedeputeerden bij van Forum voor Democratie en de PVV. In geen enkele andere provincie is dat het geval.

Opkomst

Voorwaarde voor de geldigheid van eventuele referenda, waarvan het college belooft actief gebruik te gaan maken, is dat de opkomst minstens even hoog moet zijn als bij de Statenverkiezingen van afgelopen maart. Die was toen 52,7 procent.

Opvallend is dat het woord windenergie vrijwel ontbreekt in het collegeprogramma, een onderwerp dat in andere provincies tot veel spanningen leidde in coalitie-onderhandelingen. Het blijft bij de vaststelling dat Limburg daar weinig baat bij heeft, omdat de windmolenparken op de Noordzee relatief ver weg liggen.

1 miljoen bomen

Over zonnepanelen zijn de gedeputeerden duidelijker: zij willen zonnepanelen op daken gaan verplichten bij provinciale vergunningen aan bedrijven en instellingen. Van zonneweides in de natuur of op landbouwgrond zijn zij geen voorstander. "Haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak" krijgen een belangrijke rol in het Limburgs energiebeleid.

Het nieuwe provinciebestuur wil verder 1 miljoen bomen planten in de provincie. Dat levert een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en aan de kwaliteit van het landschap, zegt het college.

STER reclame