NOS NieuwsAangepast

Drinkwater en biodiversiteit in Nederland nog altijd bedreigd door landbouwgif

Het lukt de landbouwsector in Nederland onvoldoende om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De in 2013 gestelde doelen om de schadelijke effecten van landbouwgif op de waterkwaliteit, biodiversiteit en arbeidsveiligheid te beperken, worden daarmee nog niet gehaald. Dat staat in een onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag presenteert.

Zo blijft bijvoorbeeld de stof glyfosaat, een onkruidverdelger, in problematische hoeveelheden aanwezig in het oppervlaktewater. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Onlangs maakte de producent van de meest gebruikte onkruidverdelger bekend miljarden te steken in het ontwikkelen van een alternatief voor glyfosaat.

Landbouwgif heeft volgens het PBL ook impact op de biodiversiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld over bijensterfte: die is in Nederland hoger dan het Europese gemiddelde.

Het onderzoek van PBL is een tussenevaluatie van de doelen die het kabinet voor 2023 had gesteld.

Alternatieven stimuleren

Boeren en telers in Nederland zijn volgens het PBL nu nog te afhankelijk van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Er is overheidsbeleid nodig dat het "routinematig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stopt en alternatieven stimuleert". Met het huidige beleid is het onwaarschijnlijk dat de doelen in 2023 worden gehaald, aldus het PBL.

Overigens is er ook goed nieuws te melden: er worden namelijk steeds minder resten van landbouwgif aangetroffen op ons voedsel. Volgens het PBL is ons voedsel dus veiliger geworden.

In een reactie op het onderzoek van het PBL erkende minister Schouten dat het kabinet nog meer actie moet ondernemen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Ze benadrukte dat ze samen met de sector afspraken wil maken over terugdringing van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, al kan ze het middel niet verbieden, omdat de EU het heeft toegelaten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl