NOS Nieuws

Minister Koolmees hoopt op afspraken over vroeger pensioen voor zware beroepen

De stratenmaker, de bouwvakker, mensen bij de politie en in de gezondheidszorg. Als het aan minister Koolmees van Sociale Zaken ligt komt er een structurele regeling waarbij werknemers met een zwaar beroep na 45 dienstjaren met pensioen kunnen. De minister zei dit in het debat met de Tweede Kamer over het concept-pensioenakkoord.

In het huidige concept-akkoord is voor mensen met een zwaar beroep afgesproken dat werkgevers en werknemers de komende vijf jaar samen afspraken kunnen maken.

De sociale partners willen die tijd gebruiken om een structurele regeling te bedenken die werknemers na 45 dienstjaren in staat stelt te stoppen met werken. "Ik hoop dat ze er samen toe in staat zijn om die stap te zetten", zei de minister. "Dat je rekening houdt met wanneer iemand begonnen is met werken en hoeveel jaren hij of zij heeft gewerkt."

Inzetten van AOW

Werkgevers worden, wat de minister betreft, in staat gesteld drie jaar voor de pensioendatum de AOW van hun werknemer te betalen. Dat kost 19.000 euro per jaar. Werknemers kunnen in die periode hun pensioen naar voren halen. Daarover moeten nog wel afspraken worden gemaakt in cao's.

Ook ziet de minister ruimte om bestaande mogelijkheden beter te benutten, zoals het deeltijdpensioen. Ook zou hij sparen voor verlof om eerder met pensioen te gaan fiscaal mogelijk willen maken, bijvoorbeeld bij de politie. Het zou dan gaan om maximaal 100 weken.

Tweede Kamerlid Van Kent (SP) ziet niets in het opsparen van verlofdagen door politiemensen: "Verlofdagen zijn bedoeld om je lichaam te herstellen na bijvoorbeeld een nachtdienst." Hij vindt dat de verantwoordelijkheid voor de stijgende AOW-leeftijd niet bij de werknemer moet komen te liggen. Ook vindt Van Kent het niet acceptabel dat de agent de rest van zijn leven vervolgens een lager pensioen krijgt.

De minister hoopt eigenlijk dat werkgevers en werknemers meer zien in duurzame inzetbaarheid. Daarvoor is jaarlijks 200 miljoen euro beschikbaar voor een periode van vier jaar. Dat geld kan worden gebruikt om meer te investeren in de gezondheid van werknemers, maar ook in aanpassingen op het werk of het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Rente

In het debat erkende minister Koolmees dat de huidige lage rente op termijn wel degelijk een probleem kan opleveren voor de pensioenen.

Hij reageerde op een vraag van CDA-Kamerlid Omtzigt. Volgens hem holt de lagerentepolitiek van de Europese Centrale Bank (ECB) het pensioenstelsel uit. "Als de rente heel lang nul blijft, hebben we met zijn allen een probleem en de minister gaf toe dat het stelsel dan eigenlijk onhoudbaar is'', concludeerde Omtzigt.

De lage rente heeft consequenties voor het bedrag dat de pensioenfondsen in kas moeten hebben om in de toekomst pensioenen te kunnen uitkeren.

Koolmees wilde geen oordeel vellen over het beleid van de ECB. "Die is onafhankelijk", zei de minister.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl