Actievoerders voor een beter pensioen lopen eind mei door Den Haag
NOS NieuwsAangepast

Beroerde maand pensioenfondsen, korten stap dichterbij

De kans dat pensioenfondsen moeten ingrijpen in de pensioenen is groter geworden. Mei was een slechte maand voor de grote fondsen. De beurskoersen daalden en de rentestanden liepen verder terug.

Bij metaalfondsen PME en PMT dreigen begin volgend jaar al kortingen. Belangrijk is daarbij de stand van de dekkingsgraad. Die geeft de financiële positie van fondsen aan. Als de dekkingsgraad aan het eind van het jaar onder de 100 staat, moet er worden gekort. Bij PME daalde de dekkingsgraad van 100,3 naar 96,9. Bij PMT ging die van 100,7 naar 97,4.

Als de financiële situatie niet aanzienlijk verbetert, dan moeten de pensioenen van ongeveer twee miljoen mensen begin volgend jaar worden verlaagd. Bij de huidige standen gaat het om een verlaging van zo'n drie procent. Die treft zowel gepensioneerden als mensen die nu nog pensioen opbouwen.

Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat onlangs gesloten is voorkomt niet dat er gesneden moet worden. Wel zijn de kortingen lager dan zonder een akkoord het geval zou zijn.

Ook bij andere grote fondsen is de situatie verslechterd. Ambtenarenfonds ABP zag zijn dekkingsgraad teruglopen van 100,4 naar 96,1. Bij Zorg en Welzijn daalde die van 100,4 naar 96,3. Die fondsen hoeven pas in te grijpen als eind 2020 de dekkingsgraad nog niet boven de 100 staat.

Grootste boosdoener is de lagere rente. Die leidt ertoe dat pensioenfondsen meer vermogen achter de hand moeten houden.

Bij de lagere dekkingsgraden is nog geen rekening gehouden met de nieuwe regels waarover de commissie-Dijsselbloem adviseerde. Die regels gaan mogelijk in 2021 in en leiden tot nog lagere dekkingsgraden.

Dagkoersen

Minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat het nooit goed is als de dekkingsgraad onder de honderd procent zakt. "Dat betekent gewoon dat er te weinig geld in kas is. Maar we moeten niet elke dag continu naar die koersen kijken en ook een beetje de blik hebben op de lange termijn en een stabiel pensioenstelsel voor iedereen. Dat is nu mijn grootste opdracht."

Doet jouw pensioenfonds het goed of juist niet? Bekijk het hieronder in de pensioentool van Nieuwsuur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl