De school in Rotterdam Hollandse Hoogte

Een islamitische onderwijsinstelling in Rotterdam mag zich geen hogeschool meer noemen. Het gaat om de Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS), die verder ook de bevoegdheid verliest om graden, zoals de mastergraad, te verlenen.

Minister Van Engelshoven heeft dat besloten na een onderzoek van de onderwijsinspectie. Die concludeert dat er financiële en bestuurlijke problemen zijn. Op de instelling wordt sinds eind februari niet meer lesgegeven na een faillissement.

De EIUAS was al langer in beeld bij de inspectie. De FIOD startte in 2016 een onderzoek naar fraude bij fondsenwerving. Een jaar later keek de onderzoeksinspectie naar het effect van de fraude op het bestuur en de financiën.

Geen verbeteringen

Dat leidde tot een negatief oordeel: de instelling kon niet voor meerdere jaren inzicht geven in de financiële positie en de begroting was onrealistisch. Daardoor werd de EIUAS onder verscherpt toezicht gesteld. Afgelopen najaar bleek dat de situatie niet was verbeterd. De school kreeg nog een tweede kans om verbeteringen door te voeren, maar ook daarna veranderde er niet genoeg.

Als de failliete instelling een doorstart wil maken, moet de school opnieuw een verzoek indienen om het recht op graadverlening te krijgen. De EIUAS verzorgde de geaccrediteerde hbo-masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging. Enkele tientallen studenten volgden afgelopen najaar die opleiding.

STER reclame