Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) ANP

Minister Van Engelshoven pakt de 'Europe Islamic University of Applied Sciences' aan. Volgens haar is daar zoveel mis, dat ze het instituut in Rotterdam mogelijk de status van erkende instelling voor hoger onderwijs wil afpakken.

De instelling (EIUAS) is vanwege misstanden al eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. De Inspectie van het Onderwijs en de Accreditatieorganisatie hebben nu nieuw rapporten uitgebracht over dit instituut, waar enkele tientallen studenten een masteropleiding volgen.

Geen inzicht in financiën

De Inspectie komt onder meer tot de conclusie dat de bestuurlijke en financiële continuïteit niet zijn gewaarborgd. Volgens de Inspectie is onduidelijk wie er precies in het stichtingsbestuur zitten; ook zouden de bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen niet helder zijn.

De Inspectie zegt verder dat de EIUAS voor meerdere jaren geen inzicht kan geven in haar financiële positie en dat de begroting niet realistisch is.

Graad verlenen

Van Engelshoven geeft het instituut nu een, wettelijke verplichte, waarschuwing voor drie maanden. Als na die periode de continuïteit niet is gewaarborgd, ontneemt ze de EIUAS het recht om studenten een graad te verlenen. In dat geval is het niet langer een erkende instelling voor hoger onderwijs.

Er bestaat ook nog een 'Islamic University of Applied Sciences Rotterdam'. Om dat instituut gaat het hier niet. De 'Europe Islamic University of Applied Sciences' is daar een afsplitsing van.

STER reclame