Een waterzuiveringsinstallatie in Lelystad
NOS Nieuws

Tientallen waterinstallaties met verhoogd risico op legionella

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke bacterie legionella. Uit een literatuurstudie van het RIVM is gebleken dat de installaties een verhoogd risico lopen op verspreiding van de bacterie.

Het aantal mensen dat besmet raakt met legionella neemt de laatste jaren toe. De bacterie is voornamelijk voor ouderen gevaarlijk en kan de veteranenziekte, een ernstige longontsteking, veroorzaken. Vorig jaar werden 584 mensen er ziek van in Nederland.

Hoge temperatuur

Het RIVM zegt dat meestal niet duidelijk is waar de bacterie vandaan komt, maar denkt dat bij een aantal gevallen mensen waarschijnlijk zijn besmet door het inademen van legionellabacteriën uit een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Uit het onderzoek, waarbij meer dan 700 installaties in Nederland zijn bekeken, zijn een aantal risicofactoren naar voren gekomen. Het gaat onder meer om een relatief hoge temperatuur van het afvalwater en plekken waar afvalwater met veel voedingsresten worden verwerkt. In die resten kunnen bacteriën zich snel vermenigvuldigen.

Open bassins afdekken

Installaties die worden belucht, vormen ook een groter risico. Daarom is het belangrijk om open bassins af te dekken, bijvoorbeeld met grote tenten, zegt het RIVM. En het instituut meldt ook dat medewerkers van de zuiveringsinstallaties goede voorlichting moeten krijgen over bijvoorbeeld hun kleding en het dragen van een gezichtsmaskers.

Het zijn tijdelijke maatregelen. Er moet nog meer onderzoek komen voor passendere oplossingen.

In Gent was vorige maand een uitbraak van legionella waarbij 32 mensen besmet raakten; uiteindelijk overleden twee patiënten aan de gevolgen ervan. De bron van de bacterie in Gent bleek in een koeltoren te zitten, die daarna werd ontsmet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl