Warmtepomp ANP

Warmtepompen en airco's buiten een woning mogen straks niet meer dan 40 decibel veroorzaken bij de buren. Dat is een van de wijzigingen in het Bouwbesluit die minister Ollongren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ollongren wijst erop dat er steeds vaker aardgasloos wordt gebouwd. Daardoor komen er steeds meer warmtepompen, wat kan leiden tot meer geluidshinder. De voorschriften zijn daar nu nog onvoldoende op toegesneden. Ook consumenten- en belangenorganisaties hadden daar aandacht voor gevraagd.

PUR-schuim en bouwplaatsen

Om de gezondheid van bewoners te beschermen, komen er ook strengere regels voor het werken met PUR-schuim. Als isolatiemateriaal wordt aangebracht, mogen geen anderen aanwezig zijn dan de mensen die het werk doen.

De minister wil verder de veiligheid op bouwplaatsen verbeteren. Naar aanleiding van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een dodelijk ongeluk in Den Haag komt Ollongren met richtlijnen voor "veiligheidsafstanden" rond bouw- en sloopplaatsen. Die afstanden kunnen ertoe leiden dat trottoirs, fietspaden en wegen in de omgeving van de bouwplaats (gedeeltelijk) moeten worden afgesloten.

De meeste aanpassingen gaan in op 1 januari.

STER reclame