Een bouwplaats in het centrum van Den Haag, hier bij het Mauritshuis ANP

Gemeenten, opdrachtgevers en bouwbedrijven moeten beter op de veiligheid letten bij bouwprojecten in binnensteden. Vaak gebeurt dat in de aanloop naar een project wel goed, maar die alertheid moet er blijven in de loop van het traject.

Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport Hijsen in het hart van de stad: Ongeval bouwplaats Rijnstraat. Het onderzoek werd uitgevoerd na een dodelijk ongeval in mei vorig jaar op het voormalige VROM-terrein in Den Haag.

Tijdens het hijsen van steigerdelen kwamen zestien delen los. Ze vielen zestig meter naar beneden en kwamen deels buiten het bouwterrein terecht, in een straat met veel voetgangers en fietsers. Een vrouw werd geraakt en overleed.

Er waren veel maatregelen getroffen, maar die bleken toch ontoereikend. De steigerdelen vielen veel verder dan de afstand waarmee in de hijsregels rekening was gehouden.

Krappe bouwplaatsen

Enkele maanden later gebeurde ongeveer hetzelfde op een ander bouwterrein in Den Haag. Daar viel de hijslast ook buiten de bouwhekken.

De OVV concludeert dat er steeds meer hoogbouw in steden komt en dat daardoor op krappe bouwplaatsen in drukke straten gewerkt moet worden. Het risico neemt daarmee toe dat een ongeval gevolgen heeft voor het gebied buiten de hekken.

Daarom moeten er extra voorzieningen worden getroffen, zegt OVV-voorzitter Tjibbe Joustra. "Je kunt je ten eerste afvragen: moet je hijsen? Je kunt ook liften gebruiken om zaken naar boven te brengen. Je kunt het verkeer stoppen. Je zult integraal moeten kijken naar: wat moet ik doen om dit te voorkomen."

Talloze hoogbouwprojecten

Joustra zegt iedereen aan te willen spreken die verantwoordelijkheden heeft bij een bouwproject: het Rijk, de gemeenten, de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. "De komende jaren hebben we in Den Haag, Utrecht en Rotterdam talloze projecten in drukke binnensteden waar dit zal spelen."

De raad adviseert bij grote projecten iemand aan te wijzen die bij botsende belangen (zoals de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van winkels) een afweging maakt wat betreft de veiligheid.

De minister van Wonen en Rijksdienst krijgt het advies om samen met de bouwsector het risico van vallende objecten in beeld te brengen. Verder moet er een landelijke richtlijn komen aan de hand waarvan gemeenten beleidsregels voor bouwen kunnen opstellen of aanpassen.

STER reclame