ANP

Het kabinet keurt iedere vorm van etnisch profileren af. Dat zei minister Hoekstra in de Tweede Kamer op kritische vragen naar aanleiding van berichten van RTL en Trouw. Die media meldden gisteren dat de fiscus mogelijk gegevens over de tweede nationaliteit van mensen heeft gebruikt om te bepalen of toeslagen moesten worden ingetrokken.

Hoekstra sprak van een "ingewikkeld en pijnlijk dossier". Hij erkende dat er bij het intrekken van toeslagen eerder al fouten zijn gemaakt en dat de staatssecretaris van Financiën daarvoor excuses heeft aangeboden.

Objectiveerbare grond

Volgens Hoekstra moet de Belastingdienst bij het opsporen van fraude zoeken naar een "objectiveerbare grond" en hoort het selecteren op basis van iemands nationaliteit daar niet bij.

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de werkwijze van de Belastingdienst. Hoekstra zei in de Kamer dat de fiscus volledig aan dat onderzoek zal meewerken. Verder is het kabinet van plan een externe adviescommissie in het leven te roepen, die de uitvoering van de toeslagen bekijkt. Die commissie zal nadrukkelijk ook etnisch profileren onderzoeken.

Kamer zeer kritisch

De Kamer is zeer kritisch over de gang van zaken en vindt dat de Belastingdienst nooit onderscheid mag maken naar nationaliteit. SP-Kamerlid Leijten zei dat de Belastingdienst toch moet kunnen uitsluiten dat er op basis van de achtergrond van mensen wordt geselecteerd.

En Kamerlid Omtzigt van regeringspartij CDA benadrukte dat eerder de Nationale ombudsman "vernietigend" en de Raad van State en de Kinderombudsman "snoeihard" over de Belastingdienst zijn geweest.

STER reclame