Sybrand Buma staat de pers te woord na zijn voordracht als burgemeester van Leeuwarden ANP

"It giet oan". De welbekende Friese uitdrukking voor "het gaat door". Veel mensen kennen de woorden uit 1997 door Henk Kroes, de toenmalige voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

Buma dacht het, donderdagavond even na half tien, toen voorzitter De Koning van de vertrouwenscommissie bekendmaakte dat de gemeenteraad van Leeuwarden hem als kandidaat voor het burgemeesterschap had voorgedragen.

Vanuit zijn werkkamer in de Tweede Kamer, in de vleugel van het CDA, bedankt hij niet veel later de gemeenteraad voor het in hem gestelde vertrouwen. Buma, in Friesland geboren en getogen, spreekt van een "grote eer".

Hij kijkt ernaar uit en wil zich met "volle inzet" voor de inwoners van Leeuwarden gaan inzetten.

Ik doe het denk ik op het juiste moment. Niet te vroeg, niet te laat.

Sybrand Buma
Buma: het is nooit klaar, maar doe het denk ik op juiste moment

Het was niet dat de CDA-leider "nu al per se uit Den Haag wilde vertrekken". Maar de vacature kwam voorbij en leek hem op het lijf geschreven. "Het is altijd een opgave als politicus om een andere baan te aanvaarden. Ik doe het, denk ik, op het juiste moment. Niet te vroeg, niet te laat."

"Ik wil heel graag burgemeester in Leeuwarden worden. Het is meer dan zomaar een vak. Het is een ambt in een stad in een gemeente in een provincie waar ik een enorme band mee heb", aldus Buma wiens vader en grootvader - pake - ook burgemeester waren in Friesland. Het zal straks een beetje als 'thuiskomen' voelen, zegt Buma, die denkt dat hij veel kan toevoegen. "Ik ben altijd opgevoed met de publieke zaak."

Coalitie in gevaar?

Niet alleen Buma, ook Pechtold en Zijlstra, twee mede-architecten van de huidige coalitie, zitten inmiddels niet meer in Den Haag.

Dat hoeft volgens Buma niet voor problemen te zorgen. "Er is stabiliteit in de coalitie en de nieuwe collega's zullen op dezelfde manier doorgaan, dat zag je ook bij Jetten en Dijkhoff".

Wie Buma gaat opvolgen is nog niet bekend. "Het is aan de fractie om een opvolger te kiezen". Buma zegt het als zijn verantwoordelijkheid te beschouwen om erop toe te zien dat het CDA "mee zal blijven doen".

Buma werd fractievoorzitter in 2010. Het waren geen gemakkelijke jaren, intern raakte de partij verdeeld over de samenwerking met de PVV. Buma is blij dat hij daarna mee heeft kunnen bouwen aan "een meer zelfbewuste partij". "Daar ben ik de fractie dankbaar voor".

Met genoegen kijkt hij dan ook terug op zijn jaren in Den Haag "Ik heb het 17 jaar met veel plezier gedaan. Al deze jaren heb ik mijn maximale inzet gegeven."

En nu dus naar Leeuwarden. "Dat ik opnieuw een baan krijg in de publieke zaak? Dat moet zo zijn."

STER reclame