De presidenten Poetin, Xi Jinping en Sisi (Egypte) op de Zijdetop in Peking
NOS Nieuws

Xi: miljardencontracten getekend voor Nieuwe Zijderoute

President Xi Jinping van China heeft bekendgemaakt dat er op de tweedaagse top over de Nieuwe Zijderoute voor 64 miljard dollar aan contracten is getekend. De Nieuwe Zijderoute is een infrastructureel megaproject dat China in 2013 begon, en dat is opgezet voor de verbinding van China met de andere continenten, ter stimulering van de handel tussen China en de rest van de wereld.

China heeft meegedeeld dat het aantal deelnemende landen aan het project in korte tijd bijna verdubbeld is van 65 naar 115.

Wereldwijd is naar schatting 1 biljoen dollar (1000 miljard) aan investeringen in de hernieuwde zijderoute gemoeid:

De nieuwe Zijderoute: zo wil China de wereldhandel opnieuw vormgeven

Op de top waren president Poetin en veel andere buitenlandse regeringsleiders aanwezig, zoals de premiers van Italië en Griekenland, die het Chinese initiatief prezen. Het succes van de top is een tegenslag voor president Trump, die - uit angst voor een nog grotere internationale rol van China - andere landen ervan wil weerhouden om aan het project mee te doen. Het succes van het project leidt volgens Trump tot een vergroting van de strategische invloed van China.

Xi Jinping riep in zijn slotrede andere landen en bedrijven juist op zich bij het project aan te sluiten. Hij beloofde ook dat de Nieuwe Zijderoute aan de hoogste financiële en milieu-eisen zal voldoen. Hij sprak tegen dat China weinig doet voor ontwikkelingslanden die diep in de schulden komen te zitten als ze de leningen voor de aanleg van havens en spoorwegen niet kunnen terugbetalen.

De angst van die landen is dat ze verplichtingen aangaan voor dergelijke projecten die boven hun macht liggen. Het gevolg kan zijn dat de opdrachten niet naar de eigen, maar naar Chinese bedrijven gaan.

De VS heeft landen gewaarschuwd dat ze door dergelijke schulden in grote problemen kunnen komen. India vreest dat het door het project ingesloten raakt door landen die in de invloedssfeer van China zitten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl