OM-topman Gerrit van der Burg
NOS NieuwsAangepast

Topman door het stof: imago OM is beschadigd

De topman van het Openbaar Ministerie gaat diep door het stof na het zeer kritische rapport over de integriteit binnen zijn organisatie. Hij noemt het in een reactie bijzonder pijnlijk wat de commissie Fokkens heeft vastgesteld.

"Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door verwijtbaar gedrag van twee collega's en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan", zei procureur-generaal Van der Burg, de voorzitter van het college van PG's.

Aanleiding is de liefdesrelatie tussen de twee hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos. Zij ontkenden die relatie lange tijd, ondanks herhaalde vragen van leidinggevenden. "Daarmee zijn de gedragsnormen lange tijd overschreden en dat heeft schadelijke gevolgen gehad voor de gehele organisatie en haar medewerkers en voor het vertrouwen in de leiding van het OM."

Voor hoge functionarissen andere normen

Toen de relatie uiteindelijk wel bekend werd, greep het toenmalige college van pg's niet in. "Daardoor bestond in de organisatie de indruk dat voor hoge functionarissen andere normen golden. Dat is onacceptabel."

Van Nimwegen is inmiddels geschorst en het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd. Op hun plekken binnen het OM komen nieuwe mensen.

Volgens Van der Burg heerst er bij het Openbaar Ministerie een cultuur waarin onvoldoende ruimte is om dit soort pijnlijke zaken aan de orde te stellen. Er komt een plan om dat te verbeteren.

Handen uit de mouwen

Ook minister Grapperhaus is het eens met de commissie dat de problemen binnen het OM niet mogen worden beschouwd als een incident. "Het is een krachtig signaal om de handen uit de mouwen te steken", schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De minister benadrukt dat de conclusies van Fokkens niet alleen over het niet-integere gedrag van twee mensen gaan, maar ook over de manier waarop de top van het OM ermee is omgegaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl