Beëdiging Provinciale Staten Zeeland
NOS Nieuws

FvD valt ook af in Zeeland, andere partijen vinden afbreukrisico te groot

Forum voor Democratie (FvD) komt niet in het provinciebestuur van Zeeland. Na weken onderhandelen met VVD, CDA, SGP en PvdA is duidelijk geworden dat de partijen er niet uitkomen. Zeeland is de achtste provincie waar FvD buiten de coalitie valt.

De Zeeuwse informateur René Verhulst kwam op 12 april met zijn eindverslag. Daarin stonden vier opties voor een coalitie, samenwerken met Forum was optie één. In plaats van direct over te gaan tot de formatie, wat gebruikelijk is, werd besloten tot een zogenoemde pre-formatie, bedoeld om vertrouwen te kweken.

Dat bleek te broos, de andere partijen vinden het afbreukrisico te groot. Volgens pre-formateur Ad Schenk (CDA) werd niet helder genoeg waar FvD in Zeeland voor stond. Tegen Omroep Zeeland zegt hij: "De andere partijen hechten aan duidelijkheid aan de voorkant. Forum in Zeeland kan of wil die duidelijkheid misschien niet bieden."

De andere partijen, die in Zeeland de afgelopen jaren ook al samen een coalitie vormden, gaan nu met elkaar verder praten.

FvD en PvdA

Niet alleen in Zeeland konden PvdA en FvD het niet eens worden, ook in andere provincies gaan de twee moeilijk samen. Zo klapten eerder besprekingen tussen de twee partijen in Noord-Holland al. De PvdA zette toen op haar website: "FvD staat voor een maatschappijbeeld dat niet verenigbaar is met onze sociaaldemocratische waarden."

In Overijssel kwam het tot een formatie waarbij PvdA en Forum betrokken waren, maar toen daar vanuit de PvdA-achterban veel kritiek op kwam, besloot die partij de onderhandelingen te verlaten.

Nieuwkomers

Forum voor Democratie deed in maart voor het eerst mee aan de Provinciale Statenverkiezingen en werd de grote winnaar. Veel provinciale FvD-afdelingen waren amper zichtbaar en de regionale verkiezingsprogramma's waren niet altijd beschikbaar. In Zeeland deed fractievoorzitter Fred Walravens niet mee aan debatten en hij was voor media onbereikbaar, waardoor het onduidelijk bleef waar de partij voor stond.

Voor de andere partijen leek dit aan het begin van de onderhandelingen een reden om terughoudend te zijn. Toch groeide Forum door de weken heen uit tot een serieuze gesprekspartner. Toen informateur René Verhulst zijn rapport bekend maakte, zag hij zelfs geen inhoudelijke belemmeringen om er met Forum uit te komen. Uiteindelijk lijkt de onbekendheid toch een belangrijke reden om FvD niet bij de komende coalitieonderhandelingen te betrekken.

In zeven andere provincies is al duidelijk dat Forum voor Democratie niet mee gaat besturen. In Flevoland, Zuid-Holland, Overijssel en Limburg is het wel nog mogelijk dat de partij in de coalitie komt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl