NOS Nieuws

Pi de Bruijn mag 'eigen' Tweede Kamer gaan verbouwen

Staatssecretaris Knops komt tegemoet aan de wens van veel Kamerleden om architect Pi de Bruijn te betrekken bij de renovatie van het Binnenhof. De Bruijn (76) ontwierp in de jaren 80 van de vorige eeuw de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Hij mag nu ook een plan maken voor de renovatie van het gebouw.

"Mede gelet op zijn kennis over dit gebouwdeel en de wens van de gebruikers ben ik voornemens om architect Pi de Bruijn een opdracht voor gebouwdeel N te geven", schrijft Knops op vragen van de VVD en D66. Gebouw N is het deel van het Binnenhof dat in 1992 werd opgeleverd en waar de plenaire zaal gevestigd is.

Er is veel te doen over de opknapbeurt voor het Binnenhof. Die is nodig, omdat de parlementsgebouwen verouderd en brandgevaarlijk zijn. De aanvankelijk aangetrokken hoofdarchitecten, Ellen van Loon en Liesbeth van der Pol, dienden plannen in die bij veel politici in verkeerde aarde vielen. Van der Pol, die een ingrijpend plan maakte voor het gebouw van de Eerste Kamer, is alweer vertrokken.

Veel te ambitieus

Ook de plannen voor de overkant van het Binnenhof, waar de Tweede Kamer is gevestigd, stuitten op verzet van Kamerleden. Ze vinden het allemaal veel te ambitieus. "Ons parlement was niet meer herkenbaar." Bovendien vinden ze dat ze veel te weinig informatie krijgen van het kabinet. Dat behandelt de hele renovatie als 'geheim' vanwege de veiligheidsaspecten.

De Kamerleden denken dat Pi de Bruijn wel een passend ontwerp kan maken voor het Tweede Kamergebouw: sober en vooral niet te megalomaan. Toch zijn velen er nog niet gerust op, bleek vanmiddag tijdens een overleg in de Tweede Kamer.

Twee kapiteins

Ze begrijpen niet goed waarom architect Ellen van Loon ook gewoon aanblijft, naast de Bruijn. De Kamerleden vrezen twee kapiteins op één schip. "Is dat geen recept voor ellende?", vroeg Kamerlid Middendorp van de VVD. "Wie is nu eigenlijk de baas?", wilde SP-Kamerlid Beckerman weten.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een contract voor renovatie getekend met OMA, het bureau van Van Loon. Verschillende Kamerleden wilden weten of daar nog onderuit is te komen. "Een contract is een contract", zei staatssecretaris Knops. Als de overheid dat wil verbreken, dan leidt dat mogelijk tot juridische procedures en daarmee vertraging van het project.

Bovendien is het volgens hem niet ongebruikelijk dat er bij dit soort grote renovaties meer dan één architect betrokken is. In totaal tekenen er twaalf architecten mee aan het nieuwe Binnenhof, allemaal met hun eigen rol en verantwoordelijkheid, zei Knops. Pi de Bruijn wordt eindverantwoordelijk voor gebouw N.

Meer openheid

Ook drong de Kamer er bij Knops op aan om iets te doen aan de geheimhouding rond het project. De Kamerleden vinden dat ze daardoor hun werk niet goed kunnen doen. De staatssecretaris zegde toe dat hij gaat onderzoeken of hij bij het verdere verloop iets meer openheid kan bieden. "Transparantie waar het kan."

Volgens Knops is het voorlopig ontwerp al aangepast om de Kamerleden tegemoet te komen. Zo blijft het ledenrestaurant gewoon op zijn plek naast de plenaire zaal en komt er geen extra grote (XL) vergaderzaal.

De aanpassingen en het aantrekken van Pi de Bruijn hebben volgens Knops geen gevolgen voor de planning en het budget van de renovatie van het Binnenhof. Die moet in september 2020 beginnen. Alle politici en ambtenaren verhuizen dan voor 5,5 jaar naar andere gebouwen in Den Haag. Voor het hele project is 475 miljoen euro uitgetrokken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl