Om Nederland te beschermen tegen het hoge water worden de komende jaren dijken verhoogd, vergroot of verbreed. Volgens het Hoogwaterbeschermingsprogramma zal iedereen in de buurt van een dijk dat merken. "Het is de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de deltawerken", zegt Erik Wagener van dit programma.

Ruim 1100 kilometer, een derde van onze belangrijke dijken, moet de komende jaren worden aangepakt:

'Mensen die in de buurt van een dijk wonen, gaan overlast krijgen'

Dit is vooral preventief, omdat het klimaat en het weer veranderen, de zeespiegel stijgt en waterstanden zullen stijgen, legt Wagener uit. "Er zijn allerlei omstandigheden waar we ons op moeten voorbereiden. Daarbij hebben dijken ook regelmatig een opknapbeurt nodig."

En dat zal dus niet ongemerkt aan bewoners in de buurt van dijken voorbijgaan. Ze kunnen overlast krijgen, zicht hebben op de werkzaamheden of te maken krijgen met onteigening. "In een dichtbevolkte delta als Nederland kom je heel snel of echt in de achtertuin van mensen of in de buurt daarvan", zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe.

Volgens haar zijn Nederlanders "ongelooflijk verwend" geraakt omdat er al sinds de Watersnoodramp niemand is omgekomen ten gevolge van een watersnood. "In plaats van achteraf iets te doen zoals bij een waterramp, doen we nu iets voorafgaand aan een potentiële ramp. Dat kan onder meer omdat er veel meer gemeten wordt en allerlei innovaties zijn ontwikkeld."

STER reclame