Ook gym wordt in het Engels gegeven
NOS Nieuws

'Lang onterecht gedacht dat tweetalig onderwijs alleen voor vwo'ers was'

Waar tweetalig onderwijs eerst populair was op het vwo en later op de havo, kunnen ook leerlingen op steeds meer vmbo-scholen een deel van hun vakken in het Engels volgen.

Sinds de eerste vmbo-school er in 2008 mee begon, groeit het aantal vmbo-scholen dat het aanbiedt, gestaag. Drie jaar geleden werd het nog op 18 scholen gegeven, inmiddels zijn dit er 30 verspreid over Nederland. Daarnaast zijn er scholen die vakken in het Engels aanbieden, maar die niet zijn geregistreerd als officiële tweetaligonderwijs-school.

"Er is heel lang gedacht dat je echt een soort superkind moet zijn voor tweetalig onderwijs. Over kinderen die naar het vwo gaan en makkelijk leren is heel lang gedacht dat zij het best in tweetalig onderwijs zijn", zegt Bregtje van Gent, begeleider tweetalig onderwijs op het Farel College in Amersfoort tegen het Jeugdjournaal. "Wij merkten dat dat helemaal niet zo is. Deze kinderen kunnen het net zo goed en vinden het ook heel erg leuk."

Bekijk in deze Jeugdjournaal-reportage hoe de Engelstalige lessen eraan toegaan:

Vmbo'ers krijgen les in het Nederlands én in het Engels

Het tweetalig onderwijs wordt vooral op vmbo-t aangeboden. Leerlingen die dat willen, krijgen een deel van de vakken in het Nederlands en een deel in het Engels. Op het Farel College is het de helft van de vakken en wordt bijvoorbeeld ook aardrijkskunde, geschiedenis en gym in het Engels gegeven. Spreken de leerlingen tijdens zo'n les Nederlands, dan krijgen ze strafpunten.

Omdat het eindexamen ook voor de Engelstalige vakken in het Nederlands is en om de leerlingen daarop voor te bereiden, worden alle lessen in het voorlaatste jaar weer in het Nederlands gegeven.

Volgens het Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs, leren kinderen de taal zo beter, beheersen ze hem op een meer natuurlijke manier en worden ze er zekerder door.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl