NOS Nieuws

Verbod op gebruik grondwater bij Eindhoven in verband met droogte

Waterschap De Dommel heeft een tijdelijk verbod op het gebruik van grondwater afgekondigd voor het gebied tussen Eindhoven en de Belgische grens. Grondwater mag daar voorlopig niet worden gebruikt voor het beregenen van grasland, meldt het waterschap.

Boeren mogen van 1 april tot 1 juni geen grondwater gebruiken voor hun weilanden. De maatregel is volgens het waterschap noodzakelijk op de hoge zandgronden in Midden-Brabant. Vooral daar is na de droogte van vorig jaar onvoldoende regen gevallen om het grondwaterpeil weer op een normaal niveau te brengen. Normaal gesproken wordt de natuurlijke voorraad grondwater in de wintermaanden aangevuld, maar dat is nu onvoldoende gebeurd.

"De grondwaterstand is in het stroomgebied van de Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen", legt het waterschap uit. "Extra waterinlaat uit grote rivieren zoals bij onze buurwaterschappen is nauwelijks mogelijk."

De maatregel geldt alleen voor graslanden, sportvelden en golfterreinen, niet voor akkerbouw. Volgens het waterschap is het gebied nu droger dan een jaar geleden in april. "De droogte zal ook dit jaar veel aandacht vragen. We blijven volledig afhankelijk van de regen die valt en er zijn weinig mogelijkheden om water aan te voeren in onze beken."

Ook wijst het waterschap op de hoge ligging van het gebied ten zuiden van Eindhoven en Tilburg: "Het water stroomt daar snel weg. Deze bijzondere kenmerken maken het Dommelgebied van nature gevoelig voor droogte."

Dit weekend meldde Weeronline dat opnieuw droogte dreigt in het zuidoosten van het land. In het oosten van Gelderland en het noorden en midden van Limburg is het grondwaterpeil laag door een neerslagtekort. Dat heeft mogelijk grote gevolgen voor de land- en tuinbouw sector. Voor deze maand, de eerste maand in het groeiseizoen, wordt niet veel neerslag verwacht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl