Collegezaal op de universiteit van Tilburg
NOS NieuwsAangepast

Hoogleraren en schrijvers ageren tegen verengelsing op universiteiten

Een grote groep hoogleraren, schrijvers en journalisten doet in de Volkskrant een oproep aan de Tweede Kamer om stelling te nemen tegen de verengelsing op de universiteiten. De groep heeft een opiniestuk in de krant ondertekend dat waarschuwt voor de gevolgen van een aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs, waarvan het kabinet nu een concept klaar heeft. Het voorstel moet nog worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Het opiniestuk is geschreven door emeritus hoogleraar Annette de Groot, emeritus hoogleraar recht Erik Jurgens en de filosoof Ad Verbrugge. Tot de 180 ondertekenaars behoren Paul Scheffer, Beatrice de Graaf, Ramsey Nasr, David van Reybrouck, Abdelkader Benali, Geert Mak, Adriaan van Dis, Frits Bolkestein en Anna Enquist.

De schrijvers stellen dat het Nederlands uit steeds meer geledingen van het hoger onderwijs verdwijnt, ondanks de maatschappelijke onrust daarover. Driekwart van de masteroropleidingen wordt al uitsluitend in het Engels gegeven en ook de bacheloropleidingen worden in hoog tempo verengelst. Het Nederlands verliest op die manier volgens de opstellers van het stuk zijn academische status.

Wetsovertreding

De toekomst van het Nederlands staat volgens de schrijvers en ondertekenaars op het spel. Met de verengelsing overtreden de universiteiten en hogescholen de wet uit 1991 waarin staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven, tenzij een andere taal noodzakelijk is, staat in het stuk.

In de nieuwe wet wil minister Van Engelshoven die passage aanpassen, omdat die volgens haar niet past bij deze tijd van internationalisering.

De verwaarlozing van het Nederlands heeft volgens de schrijvers geleid tot een dramatische daling van het aantal studenten Nederlands. Ze wijzen er ook op dat een gevolg van de verengelsing is dat de studenten geen Nederlandse taalvaardigheid op academisch niveau meer ontwikkelen, terwijl het Nederlands op de arbeidsmarkt verreweg de belangrijkste taal blijft.

Wetsvoorstel 'niet goed begrepen'

Van Engelshoven zegt in een reactie dat ze pal staat voor het Nederlands. De nieuwe wet geeft haar juist meer instrumenten om daarop te sturen, zegt ze. De minister denkt dat de schrijvers haar bedoeling met het wetsvoorstel niet goed hebben begrepen.

Volgens haar is haar intentie juist om strakker te toetsen of gebruik van het Engels wel echt nodig is. "Waar nodig" wordt inzet van het Engels teruggedraaid. "Tegelijk is voor het Nederlandse hoger onderwijs internationalisering van belang, dus dat Engels doen we ook niet zomaar."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl