De vmbo-school in Hoofddorp NOS

De techniekinstructeur die in januari door een vmbo-school in Hoofddorp werd geschorst, is boos op de Inspectie van het Onderwijs omdat hij zelf niet is gehoord in het onderzoek naar deze zaak. Ook op andere punten vindt hij dat het onderzoek tekort is geschoten.

De instructeur verwijt minister Slob dat hij zich achter de conclusie schaart dat de schoolleiding juist heeft gehandeld door de instructeur tijdelijk naar huis te sturen. Ook zou Slob de Kamer onjuist over de zaak hebben geïnformeerd.

Profeet Mohammed

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College werd in januari tijdelijk naar huis gestuurd, omdat hij in discussie met leerlingen zou hebben gezegd dat de profeet Mohammed getrouwd was met een meisje van acht en dat zo iemand in Nederland als pedofiel wordt gezien.

Kamerleden stelden vragen over de zaak die minister Slob donderdag beantwoordde. Daarin schrijft hij onder meer dat een eerste onderzoek van de inspectie heeft opgeleverd dat "het handelen van bestuur en schoolleiding gelet op de voorgeschiedenis begrijpelijk lijkt".

Geen wederhoor

De advocaat van de instructeur zegt dat zijn cliënt door de opmerkingen van Slob is gedupeerd. In een brief aan de Kamer stelt advocaat Wilco Brussee vast dat de inspectie met alle betrokkenen heeft gesproken, behalve met de direct belanghebbende, zijn cliënt. Toch neemt de minister in navolging van de inspectie een inhoudelijk standpunt in, zegt Brussee, namelijk dat het begrijpelijk is dat zijn cliënt werd geschorst.

Hij wijst erop dat Slob in de beantwoording zelf schrijft dat werkgevers bij incidenten alle betrokkenen moet horen en zorgvuldig moeten handelen. Brussee noemt het wrang dat Slob dat zelf niet doet. De goede naam van zijn cliënt is opnieuw bezoedeld, schrijft hij. Hij wil dat de minister zijn informatie aan de Kamer rectificeert en zijn cliënt rehabiliteert.

Onjuiste informatie

Brussee zegt ook dat Slob de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Slob schrijft dat de instructeur niet is geschorst maar een time-out opgelegd heeft gekregen.

Dat er wel sprake is van schorsing zou onder meer blijken uit de brief waarin de instructeur te horen kreeg dat hij was geschorst. "Schorsing bij wijze van ordemaatregel" is het onderwerp van de brief en verderop wordt het tijdelijk wegsturen ook zo aangeduid.

Reactie Slob

Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat er volgens Slob wel degelijk sprake is van een time-out. Deze time-out heeft volgens de beantwoording van de Kamervragen een voorgeschiedenis die verder gaat dan de recente gebeurtenissen, "die overigens wel de directe aanleiding waren voor de time-out".

Volgens een woordvoerder van Slob kan de minister vanwege personeelsvertrouwelijkheid niet verder op de zaak ingaan. "Het betreft een zaak tussen werkgever en werknemer waar wij noch de inspectie een rol in hebben."

De instructeur en de schoolleiding stonden vorige week tegenover elkaar bij een commissie van beroep. De uitkomst daarvan was dat er bemiddeling wordt ingeschakeld. Als de partijen er niet uitkomen, zal de commissie een uitspraak doen.

STER reclame