Een kind loopt langs verwoeste huizen in de omgeving van Beira, waar het waterpeil steeds verder daalt Reuters

Tien dagen na orkaan Idai is het dodental in zuidelijk Afrika opgelopen tot boven de 750. In de getroffen gebieden in Mozambique, Zimbabwe en Malawi zijn hulpverleners druk bezig met het herstellen van elektriciteit en andere voorzieningen.

Het dodental kan nog verder oplopen, waarschuwt de Mozambikaanse minister van Milieu Celso Correia. Mogelijk worden de komende dagen nog meer lichamen gevonden, nu het waterpeil daalt in de overstroomde gebieden. In Mozambique zijn tot dusver 460 doden geteld, in Zimbabwe 259 en in Malawi 56.

Uitbraak ziektes dreigt

Hulporganisaties doen er alles aan om een uitbraak van cholera te voorkomen. Hoewel er nog geen gevallen van de ziekte bekend zijn, houdt de minister rekening met een epidemie vanwege het vele vervuilde water. In de zwaar getroffen havenstad Beira heeft de overheid een medisch centrum opgezet.

Een andere bedreiging is malaria. Door het vele water planten de muggen die de ziekte verspreiden zich sneller voort.

In Beira en omgeving slapen duizenden mensen slapen in opvangcentra. Het Rode Kruis heeft twee veldhospitalen richting Mozambique gestuurd, waarin zorg kan worden geboden aan zo'n 250.000 mensen.

Enorm meer in binnenland

Op de meeste plekken in Beira werken de belangrijkste voorzieningen weer. De lokale overheid is er druk bezig met het wegpompen van water. Er is weer schoon drinkwater en de haven en spoorweg zijn weer geopend.

Door de enorme hoeveelheden neerslag is in het binnenland bij Beira een meer ontstaan met een omtrek van 125 kilometer, in een gebied waar voorheen honderdduizenden mensen woonden.

Het Wereldvoedselprogramma heeft de ramp ingeschaald in de hoogste categorie, waartoe ook crises in landen als Jemen, Syrië en Zuid-Sudan worden gerekend. Het Rode Kruis heeft gironummer 7244 opengesteld voor hulp aan de slachtoffers in de getroffen gebieden in zuidelijk Afrika.

STER reclame