NOS Nieuws

Nieuwe muntschatten gevonden: 'Caesar ging als beest tekeer in Nederland'

Twee muntschatten die in Limburg zijn gevonden wijzen erop dat Julius Caesar daadwerkelijk in ons land oorlog heeft gevoerd. Leden van de Keltische stam de Eburonen die hier destijds woonden zouden uit angst voor de Romeinse veldheer hun geld in de grond verstopt hebben.

Een deel van deze munten is eind vorig jaar gevonden in Sittard-Geleen. Vandaag, de sterfdag van Caesar, zijn deze twee nieuwe muntschatten gepresenteerd in het Limburgs Museum.

Dat Julius Caesar in Nederland is geweest stond al in zijn boek De Bello Gallico, maar meer bewijs dan dat was er nooit. "Daarom twijfelden veel historici of hij echt hier was tijdens de Gallische Oorlog. Zijn teksten werden met een korrel zout genomen. Men zag het meer als grootspraak", zegt Nico Roymans, hoogleraar archeologie aan de Vrije Universiteit en onderzoeker van de muntschatten.

Het massaal verstoppen van je geld duidde namelijk op crisis of oorlog.

Nico Roymans, hoogleraar archeologie

"Deze muntschatten, die gevonden zijn op verschillende plekken in Sittard-Geleen, bewijzen dat er iets heel ergs is gebeurd destijds", vertelt Roymans. "De munten komen uit precies hetzelfde jaar dat Caesar schreef dat hij hier was. De munten dateren namelijk uit het jaar 51 v.Chr. Hoe meer munten wij vinden, hoe meer dat duidt op een grote groep mensen die hun munten verstopten. Dat versterkt het beeld dat Caesar daadwerkelijk hier oorlog is komen voeren."

Julius Caesar-kenner Jona Lendering vindt het een interessante vondst. "Alhoewel je natuurlijk nooit helemaal zeker kunt zeggen dat de bewoners van dit gebied hun geld in de grond stopten vanwege Caesar, kunnen wij de vondst van de munten en de teksten uit De Bello Gallico wel aan elkaar linken", legt hij uit. Het zou volgens Lendering namelijk wel "heel toevallig" zijn als mensen in dezelfde periode hun geld verstopten om heel andere redenen. "Het massaal verstoppen van je geld duidde namelijk op crisis of oorlog."

Moordtocht

Historicus Tom Buijtendorp, die het boek Caesar in de Lage Landen schreef, zegt deze muntschatten te zien als een extra bevestiging "of eerder een verfijning" van de gegevens die er al waren over Caesars moordtocht in ons land. "De vondst duidt erop dat Caesar helemaal tot aan het noorden van Maastricht is getrokken om de Eburonen te vernietigen. Tien jaar geleden keken mensen je nog gek aan als je zei dat Caesar écht naar Nederland is gekomen. Het vinden van meer kunstschatten maakt de theorie dat hij hier is geweest aannemelijker."

Volgens Buijtendorp is dit extra bewijs dat aantoont dat Caesar echt tekeer is gegaan als een beest hier in Nederland. "Het feit dat er zoveel geld in de grond gestopt werd wijst erop dat mensen enorm bang waren. Zij zijn verdreven of vermoord, want het geld hebben ze nooit meer kunnen opgraven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl