Tata Steel
NOS NieuwsAangepast

Werkgevers: CO2-heffing bedrijven zal leiden tot verlies van banen

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland vrezen dat het klimaatakkoord en de gewijzigde kabinetsplannen de lasten voor het bedrijfsleven te veel doen stijgen. "Bedrijven moeten dat wel kunnen dragen", aldus de organisaties.

Het kabinet kondigde aan met een CO2-heffing te komen, omdat de klimaatplannen waarschijnlijk niet tot genoeg reductie van het broeikasgas leiden. "Een onvoorwaardelijke Nederlandse CO2-heffing bovenop het Europese systeem zal leiden tot verlies van bedrijvigheid en banen", zeggen VNO-NCW en MKB Nederland.

De werkgeversorganisaties zeggen verder benieuwd te zijn hoe zo'n CO2-heffing er precies uit komt te zien. "CO2-heffingen zijn er in verschillende soorten en maten", zegt Cees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW.

"Er zijn er die bedrijven ertoe brengen om dit land te verlaten en er zijn versies die ervoor zorgen dat bedrijven in dit land gaan investeren. Wij zullen hierover verder in overleg gaan met de overheid."

Doorpraten

Het kabinet zei vandaag ook de energiebelasting voor consumenten minder te willen laten stijgen en bedrijven juist meer te willen laten betalen voor energie dan in de oorspronkelijke plannen.

"Ook hiervoor geldt dat de vraag is hoe het uitwerkt voor de positie van bedrijven", zegt Oudshoorn. "Hebben ze de neiging om dit land te verlaten of niet door een extra heffing. En als ze naar het buitenland gaan en daar doorgaan met CO2 uitstoten, dan bereik je de klimaatdoelen ook niet. We willen hierover doorpraten."

Innovatievermogen versterken

Ook de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, maakt zich zorgen over de aangekondigde lastenverzwaring. "Ik bepleit maatregelen die de internationale concurrentiepositie van bedrijven beschermen, verlies van groene investeringen en banen voorkomen, verplaatsing van CO2-uitstoot naar het buitenland tegengaan en het innovatievermogen van de industrie versterken", zegt voorzitter Ineke Dezentjé.

Een groene toekomst kan volgens de FME ook worden bereikt met energiebesparing en technologische oplossingen. "Beide zijn onderbelicht in het ontwerp-klimaatakkoord, terwijl ze megatonnen aan CO2-reductie kunnen opleveren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl