Het PBL en het CPB presenteren hun doorberekening van de klimaatplannen
NOS Nieuws

Oppositie: klimaatplannen 'onrechtvaardig', 'niet groen' en 'industrie te veel ontzien'

De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op de gevolgen van de plannen in het klimaatakkoord. Vanmiddag presenteerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) wat de kosten zijn van de 600 voorstellen om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Het kabinet wil in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Dat is ongeveer 48,7 megaton aan broeikassen. Het PBL denkt dat met de bestaande plannen een afname tussen de 31 en 52 megaton mogelijk is. De conclusie van dat bureau is dat de klimaatdoelen "waarschijnlijk" niet gehaald worden. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend hoeveel de verschillende huishoudens er door deze maatregelen op achteruit kunnen gaan.

Grote vervuilers

De PvdA concludeert op basis van het rapport dat de lage en middeninkomens, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er harder op achteruit gaan. "De plannen zijn niet groen en niet eerlijk", zegt PvdA-leider Asscher. De partij wil dat de industrie en de grote vervuilers meer gaan betalen. "Nederland verdient een kabinet dat opwarming tegengaat en vervuilers laat betalen."

De SP valt ook over de mogelijke gevolgen voor lagere inkomens. SP-leider Marijnissen benadrukt dat het draagvlak voor de klimaatplannen niet wordt vergroot door "de energierekening te verhogen en de laagste inkomens de rekening te laten betalen". "Klimaatbeleid zal rechtvaardig zijn of niet zijn", zegt Marijnissen in een tweet.

Lastenverzwaring

De Partij voor de Dieren schat in dat de lastenverzwaring ruwweg drie miljard euro voor gezinnen is en twee miljard euro voor bedrijven. "Benieuwd hoe coalitie dat uitlegt. Lijkt erop dat lastenverzwaring niet eerlijk is in absolute zin", zegt Kamerlid Van Raan van de PvdD.

Ook de SGP heeft problemen met de stijging van de collectieve lasten. "De rekening wordt bovendien teveel neergelegd bij gezinnen met middeninkomens, vooral eenverdieners. Dat moet anders", aldus SGP-leider Van der Staaij.

Rekening

GroenLinks zegt dat een andere klimaataanpak nodig is nu berekend is dat het klimaatdoel niet gehaald wordt , de lage inkomens "de rekening betalen en de "industrie wordt ontzien." Partijleider Klaver geeft een persconferentie over plannen van GroenLinks.

Tot ergernis van de oppositie komt er morgen geen plenair debat, de coalitiepartijen zijn daar niet voor omdat het te kort dag zou zijn.

Aan het eind van de middag geven premier Rutte en minister Wiebes van Klimaat nog een reactie op de twee rapporten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl