De presentatie van de jaarcijfers van ING, een van de bedrijven met te weinig topvrouwen ANP

Vandaag bracht minister Van Engelshoven een lijst naar buiten van bedrijven die (nog) niet voldoen aan het wettelijke streven van 30 procent vrouwen in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen in 2020.

Van de 200 grootste Nederlandse bedrijven voldoen er slechts 13 aan die eis. Wij vroegen bedrijven met geen of te weinig vrouwen in de top om een reactie.

ING: 'Wij worden beperkt in onze zoektocht'

"We beseffen dat we nog heel wat werk te doen hebben", zegt een ING-woordvoerder. "In de lagen onder de raad van bestuur ziet het er beter uit. Bij de 'managers van de managers' zitten we nu op 30 procent. Wij worden wel beperkt in onze zoektocht naar vrouwelijke managers, omdat bestuursleden niet benoemd kunnen worden zonder toestemming van de Europese Centrale Bank. Dat beperkt onze keuze."

De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt bepaald op basis van competenties, niet op geslacht.

Autodealer Broekhuis

Broekhuis: 'Gekeken naar geschiktheid en niet naar geslacht'

"Bij het invullen van vacatures zal primair worden gekeken naar geschiktheid en niet naar geslacht", zegt een woordvoerder van autodealer Broekhuis.

"De samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt bepaald op basis van competenties. Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen is wel een aspect dat zal worden meegenomen in de uiteindelijke keuze."

KPN: 'Van oudsher meer mannen'

"We opereren als bedrijf in een technische sector waarin van oudsher meer mannen werkten", zegt KPN in een reactie. "Dat zie je ook terug in de man/vrouw-verdeling en deze verdeling verbeteren heeft onze blijvende aandacht. Eind 2017 hebben we ons wervings- en selectiebeleid aangescherpt omdat het bestaande beleid tot op dat moment niet snel genoeg voor voortgang had gezorgd in het aantrekken van vrouwen voor hogere functies. Na een jaar aangescherpt beleid zien we dat het aandeel vrouwen in de top van KPN is toegenomen naar 22 procent in 2018, van 20 procent in 2017."

Natuurlijk willen wij ook meer vrouwen aan de top.

Bouwbedrijf Dura Vermeer

Dura Vermeer: 'Wij willen wel, maar het heeft tijd nodig'

"Natuurlijk willen wij ook graag meer vrouwen aan de top", zegt een woordvoerder van bouwbedrijf Dura Vermeer. "Daarom hebben we drie jaar geleden een vrouwennetwerk opgericht, met als doel meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen. We hebben een vrouwelijke directeur financiën, die opereert net onder de raad van bestuur. En bij twee van onze werkmaatschappijen hebben een vrouwelijke directeur. Bovendien hebben we een vrouwelijk lid in onze raad van commissarissen. We willen dus echt wel, maar het heeft echt tijd nodig."

Ahold Delhaize: 'Werk aan de winkel'

"We zijn niet tevreden met de huidige scores en willen de diversiteit in onze Boards vergroten, met als doel uiteindelijk de 50 procent te halen", zegt Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. "Er is werk aan de winkel op het hoogste management-niveau. Om dit proces te bevorderen, zorgen we bijvoorbeeld bij alle vacatures dat de kandidatenlijst bestaat uit 50 procent mannen en 50 procent vrouwen."

'Heel goed, deze naming and shaming'

Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan Tilburg University, houdt zich al erg lang bezig met het thema en is blij dat de minister nu aan naming and shaming doet. "Misschien had de overheid dit al veel eerder moeten doen."

Eigenlijk vind ik dat vooral de aandeelhouder, klant en medewerker bedrijven hierop moeten aanspreken.

Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance

"Meer aandacht hiervoor is erg belangrijk. Het moet gênant worden voor bedrijven om weinig vrouwen in de top te hebben", vindt ze. "Laat ze maar uitleggen waarom het niet lukt."

Ze is vooralsnog geen voorstander van een verplicht quotum. "Het verbetert nu stukje bij beetje. En eigenlijk vind ik dat vooral de aandeelhouder, klant en medewerker bedrijven hierop moeten aanspreken. Want wie is de overheid om te zeggen dat het verplicht moet. Naming and shaming is dan een charmante oplossing."

'Hele bedrijfscultuur moet anders'

Vrouwenorganisatie Women Inc. vindt dat er niet alleen naar de top van een bedrijf moet worden gekeken, maar naar de hele bedrijfscultuur. "Je moet op de werkvloer kijken wat nodig is om vrouwen beter te faciliteren om door te groeien", zegt Masha Trommel van Women Inc.

"In organisaties met een meer zorgvriendelijk beleid, waar je werk en zorg beter kunt combineren, neemt de gelijkheid op de vloer toe", legt Trommel uit. "En daardoor wordt ook de doorstroom naar de top makkelijker. Stel bijvoorbeeld de verlofregelingen voor mannen en vrouwen gelijk."

Topvrouwen-bingo

Kennisinstituut Atria, dat het rapport voor minister van Engelshoven opstelde, verzamelde uit de jaarverslagen van bedrijven ook de redenen die ze geven voor het gebrek aan vrouwen, onder de noemer 'topvrouwen-bingo'.

Een bloemlezing daaruit: "Er werken hier überhaupt maar tien procent vrouwen.", "Er waren geen vrouwelijke kandidaten die net zo geschikt waren voor de rol.", "Het blijkt moeilijk om vrouwelijke kandidaten te vinden die geïnteresseerd waren.", "Geslacht is slechts een factor van diversiteit." en "We hebben al een sterke combinatie van kwaliteiten."

STER reclame