Tiny houses in Nijkerk
NOS Nieuws

Duizenden nieuwe woningen nodig in Gelderland, tiny house kan oplossing zijn

  • Reinalda Start

    researchredacteur

  • Reinalda Start

    researchredacteur

Steeds meer mensen trekken van het westen naar het oosten van het land omdat de huizen daar goedkoper zijn en het aanbod groter. Maar de groeiende vraag naar huizen leidt tot verdringing op de Gelderse woonmarkt. Dat is vooral wrang voor spoedzoekers, mensen die zijn gescheiden of starters op de woningmarkt.

Verschillende Gelderse partijen in de Provinciale Staten pleiten daarom voor het versnellen van nieuwbouw in hun provincie. Dat om te voorkomen dat nog meer mensen hun heil gaan zoeken in de 500 vakantieparken in Gelderland. Daar wonen nu al zo'n 9000 mensen die geen regulier huis kunnen vinden.

Er is provinciaal al afgesproken dat er tussen 2015 en 2030 100.000 woningen bijkomen. Daarvan zijn er inmiddels 25.000 gebouwd. Het gaat om sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koophuizen. Er is niet afgesproken waar of hoeveel sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Wel kan de provincie vertellen dat van de 75.000 woningen die nu nog gebouwd gaan worden, er 12.000 sociale huurwoningen zijn.

PvdA'er Peter Kerris en Nicky Eppich (VVD)

VVD-kandidaat-Statenlid in Gelderland Nicky Eppich wil dat er binnen vier jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Peter Kerris wil ook dat er sneller bijgebouwd gaat worden. Om langdurige bouwprocedures te omzeilen moet er wat hen betreft vooral veel tijdelijke huisvesting bijkomen.

Dat zou kunnen door tiny houses op verschillende plekken in de provincie te zetten, maar ook door leegstaande kantoorpanden om te vormen tot woonruimte. Voor de PvdA is het vooral van belang dat de provincie ook oog houdt voor sociale huurwoningen en er bij gemeenten op aandringt om die meer te bouwen. Nicky Eppich vindt dat gemeenten zelf moeten bepalen wat ze nodig hebben aan sociale huurwoningen en goedkopere koophuizen.

Eddy Blankestijn is zo iemand die woont in een tiny house:

Eddy Blankestijn zit in een piepklein huis door woningnood

In de tussentijd kampen verschillende Gelderse gemeenten met lange wachtlijsten voor een huurhuis. Mensen die met spoed een huis zoeken zijn daarom aangewezen op alternatieve tijdelijke woonruimte.

Wie bijvoorbeeld in Nijkerk een huurhuis zoekt concurreert al snel met 700 andere huizenzoekers. Maar niet iedere zoeker is dakloos of zoekt met spoed een huis. Voor de mensen die wel snel een huis nodig hebben heeft de woningcorporatie Woningstichting Nijkerk al 28 tijdelijke tiny houses neergezet in het centrum van de stad. Er zijn plannen om er nog meer te plaatsen. De huisjes worden voor tien jaar geplaatst en de bewoners hebben een tijdelijk huurcontract. Ook andere Gelderse gemeenten als Harderwijk en Arnhem hebben inmiddels hun eigen tiny houses.

Er is niet alleen snel woonruimte nodig voor inwoners van Gelderse gemeenten. Ook duizenden arbeidsmigranten zoeken woonruimte in de provincie. Zij wonen nu vaak op één van de vele vakantieparken in Gelderland. Maar de Gelderse gemeenten willen daar vanaf, zodat die parken weer worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk vakantiegangers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl