ANP

De Nederlandse Aardolie Maatschappij wil in Drenthe meer gas gaan winnen. Het bedrijf zegt dat dat nodig is om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien, maar benadrukt dat het alleen gebeurt als er draagvlak is bij de omwonenden.

De NAM wint in Drenthe gas in dertien kleine gasvelden, weet RTV Drenthe. Die velden wil het bedrijf in de toekomst intensiever gaan benutten, onder meer omdat de productie in het grote Groninger gasveld wordt afgebouwd. Een woordvoerder van de NAM benadrukt dat het in Drenthe gaat om kleine hoeveelheden gas.

Volgens de NAM worden er nadrukkelijk voorwaarden verbonden aan de groeiende gaswinning. Naast draagvlak wil het bedrijf ook een goede en duidelijk geregelde schadeafhandeling.

"Het moet veilig zijn", zei NAM-topman Atema op een bijeenkomst in het voetbalstadion in Emmen. "Als er kans is op aardbevingen van 3,0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet."

Protocol

In Zuidwest-Drenthe is al een paar jaar veel tegenstand tegen de winning van gas. Ook rondom Assen is verzet. Bewoners, gemeenten en waterschappen zijn bang voor schade. Ook vrezen ze dat, net als in Groningen, de afhandeling van mogelijke schadeclaims lang zal duren.

Binnenkort moet er een nieuw schadeprotocol zijn waarin staat wat er moet gebeuren als er schade is door gaswinning. Ook de NAM is gebaat bij een duidelijke regeling, zei Atema. "Maar draagvlak blijft het belangrijkst. Als dat er niet is, dan gaan we niet boren en gas winnen."

STER reclame