NOS/Jeroen van Eijndhoven
NOS Nieuws

Ook Tweede Kamer kritisch over GroenLinks-plan ziekenhuiszorg 70-plussers

Ook in de Tweede Kamer is kritiek te horen op het plan van GroenLinks om 70-plussers in het ziekenhuis altijd te laten begeleiden door een geriater. Een geriater is een specialist voor kwetsbare ouderen. Die zou mede moeten beoordelen of een operatie of behandeling wel het beste is voor de patiënt. Het leidde gisteren en vandaag tot emotionele en soms grove reacties.

50Plus-Kamerlid Van Brenk begon in het Kamerdebat over ziekenhuiszorg positief over het plan van GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: "Het hele betoog had zo het betoog van 50Plus kunnen zijn. Tot aan het laatste stukje van de leeftijdsgrens van 70 jaar."

Want Van Brenk vindt dat de indruk wordt gewekt dat ouderen anders behandeld gaan worden dan andere patiënten en dat mensen het idee kunnen krijgen dat ze onder druk worden gezet. Van Brenk: "En de suggestie werd gewekt dat de zorg hierdoor goedkoper kan worden, wat vindt zij daar van?"

'Niet om zorg goedkoper te maken'

Ellemeet herhaalde dat het haar gaat om de keuze van de oudere patiënt. En dat die met hulp van een geriater beter kan beoordelen of een operatie wel of niet een verbetering oplevert, of juist risico's die negatief uitpakken voor de kwaliteit van leven. Ellemeet: "En nee, de achterliggende reden is niet om zorg goedkoper te maken, want het kan juist ook leiden tot meer behandelingen."

Het CDA ziet niets in het plan met een leeftijdsgrens. "Wij denken dat alle patiënten voldoende informatie moeten krijgen om die keuzes te kunnen maken", zegt Kamerlid Van den Berg. "Al is het maar om het trieste feit dat ook jonge mensen kanker kunnen krijgen." Ook Denk en de PVV zijn geen voorstander.

De SGP is niet blij met het beeld dat is ontstaan. Partijleider Van der Staaij: "Als zij ziet hoe snel het verkeerd overkomt, hoe wil zij voorkomen dat het in de praktijk ook zo werkt, en dat ouderen die druk voelen?"

Volgens Ellemeet is het een taak van alle Kamerleden om verkeerde beelden op sociale media te bestrijden. "Hier ligt een taak voor u en voor ons allemaal. Dit is een precair debat dat snel uit zijn verband gerukt kan worden."

Heel zinvol

De Kamer heeft zich in een debat op 17 december 2018 al twijfelend tot negatief uitgelaten over een soortgelijk plan van Ellemeet uit haar nota Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg. Daarin stond dat ziekenhuizen 65-plussers standaard bij binnenkomst zouden moeten screenen op kwetsbaarheid.

Ellemeet baseert zich op gesprekken met specialisten uit verschillende ziekenhuizen. Het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) bijvoorbeeld screent oudere patiënten die met de ambulance worden binnengebracht. Daarbij wordt in een vroeg stadium beoordeeld wat een patiënt aankan en welke andere aandoeningen de patiënt bijvoorbeeld al heeft.

Minister van Volksgezondheid De Jonge reageerde in dat debat namens het kabinet. Hij noemde het voorbeeld van het LUMC "een heel zinvolle ontwikkeling", maar hij is geen voorstander van een soort protocol dat voor alle ziekenhuizen hetzelfde is. Zijn collega Bruins vindt dat bij alle patiënten gekeken moet worden wat de beste behandeling is en dat dit een keuze is van de patiënt en de arts samen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl