Een demonstratie tegen kindhuwelijken in Maleisië EPA

Kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, kunnen in Nederland erkend worden als de partners beiden 18 jaar zijn geworden. Dat gebeurt niet automatisch, maar wel als een van de partners een verzoek indient en de juiste papieren overlegt. Dat schrijft minister Dekker na vragen van GroenLinks.

Het huwelijk wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), zonder dat er getoetst wordt of sprake is geweest van dwang bij het sluiten van het huwelijk of bij het instemmen met registratie. Volgens Dekker is dat in lijn met een internationaal verdrag over de geldigheid van huwelijken.

'Hinkende' huwelijken

In dat verdrag staat dat buitenlandse huwelijken zo veel mogelijk erkend moeten worden. Zogeheten 'hinkende' huwelijken moeten voorkomen worden. Dat zijn huwelijken die in het ene land rechtsgeldig zijn, maar in een ander land niet erkend worden. Echtgenoten en kinderen kunnen volgens Dekker veel last ondervinden van zo'n hinkend huwelijk.

Alleen als de openbare orde in het geding is, wordt er afgeweken van de regel dat buitenlandse huwelijken in Nederland erkend worden.

Dekker vindt kindhuwelijken onwenselijk en een mensenrechtenschending, en daarom zijn ze in ons land ook verboden. Toch wil hij niet zo ver gaan om huwelijken die in het buitenland zijn gesloten hier niet te erkennen.

Ook geen scheiding

Als een huwelijk niet wordt erkend, kan er ook niet worden gescheiden bij de Nederlandse rechter, betoogt Dekker. "Een echtscheiding biedt ook bescherming aan de betrokkenen en eventuele kinderen."

Daarnaast verandert het niet erkennen in Nederland niets aan de geldigheid van het huwelijk in het buitenland. "Hoewel de betrokkene naar Nederlands recht ongehuwd zal zijn, zal hij of zij wel degelijk gehuwd zijn in het land waar het huwelijk is gesloten", schrijft Dekker.

STER reclame