Minister Bruins (Medische Zorg) ANP

Bruins roept fabrikant op MS-medicijn tijdelijk te vergoeden

time icon

Minister Bruins doet een oproep aan fabrikant Biogen om het middel Fampyra tegen multiple sclerose voorlopig gratis ter beschikking te stellen aan patiënten die baat hebben bij dat medicijn.

Het Nederlands Zorginstituut kwam tot de conclusie dat de effectiviteit van het middel niet is bewezen. Daarom werd Fampyra halverwege vorig jaar uit het basispakket gehaald.

Biogen besloot daarop het medicijn gratis te verstrekken, maar stopte daar op 1 januari mee. Bruins roept de fabrikant nu op de vergoeding te hervatten totdat een nieuw onderzoek naar de effectiviteit is afgerond.

Patiënten willen dat het medicijn in het pakket terugkomt. Zij zeggen dat een deel van de mensen met MS wel degelijk profijt heeft van het middel en dat Fampyra voor hen het verschil maakt tussen wel of niet kunnen lopen.

Geen precedent

Naar aanleiding van het protest heeft minister Bruins met diverse patiënten en organisaties gepraat en is afgesproken dat er een nieuw onderzoek komt naar de werking van het middel.

Het wordt gedaan door Biogen en de Nederlandse Vereniging van Neurologie en ook het Zorginstituut is erbij betrokken. Binnen een half jaar moet het Zorginstituut een nieuw advies uitbrengen over vergoeding van het middel.

De Tweede Kamer is blij met het nieuwe onderzoek, maar in een debat over de kwestie vroegen ook veel Kamerleden of het middel het komende half jaar niet al via het basispakket kan worden vergoed. Bruins zei dat dat niet kan, want dat nu eenmaal alleen "bewezen effectieve middelen" voor vergoeding in aanmerking komen en dat hij geen precedent wil scheppen.

Hard over het Plein hollen

Maar hij voegde eraan toe dat ook voor hem dat antwoord ongemakkelijk voelt. Hij zei dat hij zelf mensen heeft gezien die tot voor kort in een rolstoel zaten en na gebruik van het medicijn "hard over het Plein holden", verwijzend naar het Haagse plein achter het Binnenhof.

Daarom doet Bruins nu dus een appel op de fabrikant om de periode van het onderzoek te overbruggen. Hij hoopt de Kamer binnenkort te kunnen vertellen of die oproep wat heeft opgeleverd. Het gebruik van Fampyra kost een patiënt gemiddeld ongeveer 128 euro per maand.

STER Reclame