Azc in Oude Pekela ANP

Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland neemt af, zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgelopen jaar werden zo'n duizend asielaanvragen minder ingediend dan in 2017.

Volgens cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vroegen 30.380 mensen afgelopen jaar asiel aan. In 2017 waren dat er 31.327. Onder hen zijn ook mensen die een herhaalde aanvraag deden of die in Nederland arriveerden voor gezinshereniging.

Dalend aantal Syriërs

De IND signaleert een stijging van het aantal mensen uit Iran, Turkije, Moldavië en Algerije dat in Nederland aanklopt voor asiel. De dienst zegt niet te kunnen ingaan op de motieven van deze asielzoekers.

Er kwamen vooral veel minder Syriërs naar Nederland. Het aantal Syrische asielverzoeken is gehalveerd; ook kwamen er veel minder Syriërs naar Nederland om zich bij gezinsleden te voegen.

Wachtlijsten

Het totaal aantal asielzoekers is minder dan de 37.000 die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het voorjaar van 2018 nog verwachtte. Sinds de piek in 2015 is er sprake van een daling. In dat jaar vroegen bijna 57.000 mensen asiel aan in Nederland.

De afname van het aantal aanvragen betekent niet dat de IND minder te doen heeft. De dienst zegt dat er lange wachtlijsten zijn, er liggen nog stapels asielaanvragen die moeten worden verwerkt. Bij de dienst staan veel vacatures open.

Minder vergunningen

Uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, blijkt dat in 2018 in Nederland veel minder mensen direct bij de eerste aanvraag een verblijfsvergunning kreeg. In 2018 waren dat er 3620, minder dan de helft van het aantal in het voorgaande jaar.

Tegelijkertijd verdubbelde vorig jaar het aantal mensen op de wachtlijst tot bijna 16.000.

Turkse asielzoekers

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland stijgt het aantal Turken dat in Nederland asiel aanvraagt al sinds de mislukte coup van zomer 2016. Voor die tijd waren het vooral Koerden die het land ontvluchtten. Hun aantal was jaarlijks "op de vingers van twee handen te tellen".

Afgelopen jaar vroegen gemiddeld zo'n 120 Turken per maand in Nederland asiel aan, zegt Vluchtelingenwerk, in totaal zo'n 1300. Het gaat bijvoorbeeld om wetenschappers, docenten, ambtenaren en activisten die "bepaalde activiteiten hebben verricht waar de Turkse overheid niet blij mee is", aldus een woordvoerder van de organisatie. Ook komen er nog altijd mensen met een Koerdische achtergrond naar Nederland.

Waarom er opeens meer Moldaviërs in Nederland asiel aanvragen, weet Vluchtelingenwerk niet. Het Oost-Europese land geldt als een van de armste landen van Europa.

STER reclame