Hollandse Hoogte | Richard Brocken

Regel geen vervanging als een leraar zich ziek meldt: met die oproep aan schooldirecteuren willen de Algemene Vereniging Schoolleiders en CNV aan de politiek en samenleving het signaal afgeven dat de situatie op veel scholen nijpend is. Wat voor de belangenvereniging en vakbond "een signaal" moet zijn, is voor veel schooldirecteuren al een dagelijkse worsteling. Getuige deze tweet:

Het was de tweede keer dit schooljaar dat Hans van Holland, directeur van basisschool De Bijenkorf in Wageningen, geen andere optie zag dan kinderen naar huis te laten gaan. Vandaag trof het de combinatieklas van groep 7/8. Het lukt met hangen en wurgen meestal wel om een vervangende leraar voor de klas te krijgen, zegt Van Holland. "Maar soms zit er niets anders op dan kinderen naar huis te sturen."

De Bijenkorf is niet de enige school die soms tot lesuitval moet besluiten. Op de dertien andere locaties van onderwijsorganisatie Trivium, waar De Bijenkorf onder valt, gebeurt hetzelfde. "Het is een laatste optie, maar ook zelfbescherming", zegt Van Holland. "Ik kan ook een assistent voor de groep zetten, of er zelf gaan staan, maar een directeur is ook niet zo te vervangen. Er blijft ander belangrijk werk liggen, je verschuift zo alleen het probleem."

Echt nijpend is de situatie bij Van Holland sinds een jaar. "Er was een tijd dat ik zeker wist dat er op korte termijn iemand beschikbaar was. Dat is nu aan het veranderen." Je merkt dat de goede leraren uit de invalpool, die kunnen inspringen bij scholen in een bepaald gebied, nu zelf een vaste baan hebben, zegt de schooldirecteur. "Dus je moet steeds creatiever worden. Maar ik moet ook zorgdragen voor de rest van mijn personeel." Een lastige spagaat, blijkt steeds vaker.

'Oké, wat ga je doen?'

De dupe zijn de leerlingen - al vinden die een vrije dag waarschijnlijk niet erg - en hun ouders. Voor Hanneke Kommers, de moeder van de 11-jarige Alysée uit groep 7/8 van De Bijenkorf, was het vanochtend even schakelen. "Ik moest gewoon werken. Dus dan is het: oké, wat ga je doen?"

Kommers wil geen kwaad woord kwijt over Van Holland en de rest van het schoolpersoneel. "Er wordt echt hard gewerkt om het voor niemand hinderlijk te laten zijn", zegt ze. "Er zit een enorme druk op. Het is een probleem dat je haast niet wegkrijgt."

Dat er nu voor is gekozen om de oudste leerlingen vrij te geven, kan ze begrijpen. "Dat is de groep die het meest zelfstandig is. Het is niet leuk, maar mijn dochter redt het wel. Met kleinere kinderen moet je je werk afzeggen, dan is het effect groter." Overigens wordt geen enkel kind aan zijn lot overgelaten: wie niet meteen naar huis kan, wordt op school opgevangen.

'Pijn verdelen'

Met een opdrogende invalpool en onderwijzers die steeds meer worden belast, is het wachten op de volgende dag dat leerlingen noodgedwongen naar huis moeten. Maximaal twee dagen achter elkaar wil Van Holland dat toestaan. Als er dan nog geen oplossing is, moet een andere groep thuisblijven. "Dan verdelen we de pijn."

Tot slot goed nieuws: de meester van Alysée en haar klasgenootjes is beter, morgen krijgt groep 7/8 van De Bijenkorf gewoon weer les.

STER reclame