NOS Nieuws

Steeds meer werknemers kampen met burn-outklachten

Steeds meer werknemers kampen met burn-outklachten. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse 'Arbobalans' van onderzoeksinstituut TNO.

In 2007 zei ruim 11 procent van de werknemers burn-outklachten te hebben. In tien jaar tijd is dat geleidelijk gestegen tot 16 procent.

Voor het onderzoek maakte TNO gebruik van meerdere enquêtes onder werknemers en zzp'ers. Daarnaast werkte het instituut in het onderzoek samen met onder meer het CBS, RIVM en het ministerie van Sociale Zaken.

Minder vrijheid, meer te doen

Volgens TNO zijn er twee belangrijke oorzaken voor de stijging van het aantal burn-outklachten. Allereerst ervaren mensen minder vrijheid als ze aan het werk zijn. Ten tweede wordt er meer van ze gevraagd. Die twee zaken verhogen de de werkstress en -druk, aldus TNO.

TNO-onderzoeker Wendela Hooftman noemt de uitkomst van het onderzoek zorgelijk. "Ongeveer een kwart van het totaal aantal verzuimdagen houdt verband met psychische klachten, overspannenheid of burn-out".

Het onderzoeksinstituut becijfert de jaarlijkse kosten van werkgerelateerd verzuim op bijna 9 miljard per jaar. Meer dan de helft van dit bedrag gaat volgens TNO op aan psychische klachten.

Vaker klachten bij vaste krachten

Opvallend is dat de 7,2 miljoen werknemers in vaste dienst vaker kampen met burn-outklachten dan de 1,1 miljoen flexkrachten, hoewel voor die tweede groep de arbeidsomstandigheden vaak slechter zijn.

"Mensen met een vast contract zitten vaak langer in een situatie waarin ze hard moeten werken, zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben", zegt Hooftman daarover in het NOS Radio 1 Journaal. "En als je langdurig in zo'n situatie zit, is de kans groter dat je klachten ontwikkelt. Veel moeten en weinig zelf kunnen bepalen is niet zo'n gunstige combinatie."

Werknemers zeggen in het TNO-onderzoek verlaging van de werkdruk als oplossing te zien voor hun burn-outklachten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl