Dollars en ponden AFP

Het vermogen van miljardairs is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Ze zagen hun gezamenlijke vermogen dagelijks met 2,5 miljard dollar stijgen. Dat heeft ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib berekend. Hun vermogen zou vorig jaar met 12 procent zijn toegenomen.

Tegelijk nam het vermogen van de armste helft van de wereld volgens Oxfam Novib met 11 procent af. De organisatie concludeert dan ook dat de wereldwijde economische ongelijkheid verder is gestegen.

Elk jaar brengt Oxfam Novib een rapport naar buiten met de wereldwijde vermogensverschillen. Al jaren luidt de conclusie dat de rijken rijker worden en de armen armer. Inmiddels beschikken de 26 rijkste mensen ter wereld over evenveel geld als de armste helft van de bevolking. In 2017 waren het 43 mensen met evenveel vermogen als de armste helft.

Top-5

De economische ongelijkheid op de wereld wordt deels veroorzaakt door de dalende belastingtarieven op vermogen. En volgens Oxfam Novib speelt Nederland hier ook een bijzondere rol in. "Nederland staat op lijstjes waar je niet bij wilt horen. Volgens sommige onderzoeken staat Nederland in de top-5 van belastingparadijzen", zegt de nieuwe directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaes.

De door het kabinet aangekondigde maatregelen om brievenbusmaatschappijen aan te pakken zijn volgens Servaes niet genoeg. "Het gaat veel te traag. Belastingadviseurs en bedrijven kunnen ze eigenlijk heel makkelijk omzeilen."

Bovendien is Oxfam Novib niet te spreken over het kabinetsbesluit om de winstbelasting te verlagen. Deze maatregel kan volgens de hulporganisatie andere landen verleiden om hetzelfde te doen, wat de ongelijkheid tussen arm en rijk verder zou vergroten.

Sociale spanningen

Zorgen over de toenemende ongelijkheid zijn niet nieuw en komen niet alleen van Oxfam Novib. Ook in Nederland heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geregeld gewaarschuwd over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Uit diverse onderzoeken blijkt bovendien dat vermogensongelijkheid leidt tot maatschappelijke spanningen.

Niet alleen de ongelijkheid neemt verder toe, dat geldt in delen van de wereld ook voor extreme armoede. Dat is bijvoorbeeld het geval in Afrika. Oxfam Novib, en ook de Wereldbank, betwijfelen of de VN-doelstelling wordt gehaald om in 2030 alle extreme armoede uit de wereld te hebben geholpen.

Vorig jaar wees de Wereldbank er nog op dat het aantal mensen wereldwijd dat in extreme armoede leeft afneemt, maar dat de afname van armoede wel vertraagt. Ook de Wereldbank is bezorgd dat de VN-doelen niet gehaald gaan worden.

Oxfam Novib publiceert het rapport een dag voor de start van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Het centrale thema daar is globalisering.

STER reclame