NOS NieuwsAangepast

Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, bonden eisen miljarden

De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en voortgezet als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt.

Inzet van de staking is een structurele jaarlijkse investering van 4 miljard euro: 3 miljard voor het basis- en voortgezet onderwijs en een miljard voor de hogescholen en universiteiten.

"Het water staat het onderwijs aan de lippen", zegt Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) in het NOS Radio 1 Journaal. "De tekorten nemen toe en het is heel moeilijk om mensen te vinden die voor de klas willen staan, ook in het middelbare en beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de instroom bij de lerarenopleidingen wordt het de komende jaren alleen maar moeilijker."

Deze basisschooldirecteur vertelt hoe moeilijk het is om aan personeel te komen, als er meerdere collega's tegelijkertijd uitvallen:

'Vanochtend sta ik weer voor de klas, dat is niet de bedoeling'

Een deel van het extra geld zou naar een betere beloning moeten. "De hoge werkdruk maakt de huidige salarissen onaantrekkelijk. Veel mensen vertrekken door die werkdruk of vallen weg. De aantrekkingskracht van het vak moet dus groter worden gemaakt."

"Als we nu niet ingrijpen", zegt De Moel, "dan worden de problemen alleen maar groter." De actiebereidheid is groot, blijkt uit een enquête van de AOb onder bijna 10.000 leden. Voornaamste problemen die de leden signaleren zijn het invullen van de vacatures, het niveau van de invallers, de angst om zich ziek te melden en het groeiende aantal burnout-klachten.

De landelijke staking wordt gesteund door actiegroepen als PO in Actie en WO in Actie. Alleen de vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. Voorzitter Loek Schueler vindt het moment niet goed. "Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen. De uitslag daarvan wil ik graag even afwachten", zegt ze in de Volkskrant.

2 miljard per jaar

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil weinig kwijt over de aangekondigde acties, maar wijst er wel op dat het onderwijs de sector is die er het meeste bij krijgt in deze kabinetsperiode. Het gaat om een structurele investering van bijna 2 miljard euro per jaar. Van dat bedrag gaat in 2019 ruim 830 miljoen naar onderwijs. De rest is voor onder meer cultuur en onderzoek.

Kamerlid Van Meenen van regeringspartij D66 zegt dat dit kabinet al veel doet, maar dat dit niet genoeg is. Hij zegt dat er nog veel meer moet worden geïnvesteerd en dat zijn partij daar steeds om zal blijven vragen, ook al leidt dat in een coalitie van vier partijen misschien niet tot het gewenste resultaat.

Ook de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks laten weten dat zij de actie steunen. "Alle kinderen moeten zeker zijn van een goede leraar voor de klas en de beste kansen in ons onderwijs", zegt PvdA-leider Asscher.

De PVV is tegen een landelijke staking. "De ouders worden dan met grote problemen opgescheept. Nog meer geld voor het onderwijs? Je moet weten dat het onderwijsbudget de afgelopen tien jaar met miljarden is gestegen, maar de kwaliteit van het onderwijs is erop achteruit gegaan", reageert PVV-Kamerlid Beertema.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl