ANP
NOS NieuwsAangepast

'Door Nederland uitgezette asielzoeker in Bahrein vastgezet'

Een door Nederland uitgezette asielzoeker uit Bahrein is na aankomst in het Arabische land, afgelopen oktober, meteen opgepakt. Dat melden Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Volgens de organisaties zit Ali Mohammed al-Showaikh sindsdien vast en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld.

Amnesty en Vluchtelingenwerk schrijven in een brandbrief ook dat de man geen vertrouwelijke toegang heeft tot een advocaat en onder druk een bekentenis heeft getekend. De organisaties roepen Nederland op om de Bahreinse regering hierop aan te spreken en onderzoek te doen naar de uitzetting van Showaikh.

In reactie op de brief van de mensenrechtenorganisaties hebben regeringspartijen D66 en de ChristenUnie staatssecretaris Harbers van Asielzaken gevraagd om uitzettingen naar Bahrein voorlopig op te schorten. Ze willen ook weten of Nederland hulp biedt aan Ali Mohammed al-Showaikh en waar die hulp uit bestaat.

Ook oppositiepartij GroenLinks maakt zich zorgen over het lot van de uitgezette asielzoeker en wil dat de staatssecretaris snel actie onderneemt, blijkt uit vragen van GroenLinks-Kamerlid Van Ojik.

Showaikh vluchtte in 2017 van Bahrein naar Nederland uit angst voor vervolging. Zijn broer was het land al ontvlucht vanwege zijn politieke activiteiten. Volgens Amnesty heeft Bahrein in het verleden vaker familieleden van dissidenten onder druk gezet, mishandeld of opgepakt. Sinds 2016 is de mensenrechtensituatie ernstig verslechterd en kregen meer dan 150 critici of hun familieleden te maken met ernstige repressie, schrijft Amnesty.

IND-onderzoek

Volgens de mensenrechtenorganisaties had de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen weten dat activisten en hun familieleden gevaar lopen, maar is de asielaanvraag van Showaikh desondanks afgewezen. De organisaties schrijven bezorgd te zijn over de grondigheid van de IND-procedures.

De IND laat in een reactie weten niet in te gaan op individuele gevallen. Wel laat de dienst weten dat de mensenrechtensituatie in Bahrein de laatste paar jaar kwetsbaarder is geworden. "Daar wordt bij de beoordeling van asielverzoeken ook rekening mee gehouden", zegt een woordvoerder. Als een asielzoeker aannemelijk kan maken dat er een gegronde vrees voor vervolging is, wordt asiel verleend", aldus een woordvoerder van de IND.

Amnesty en Vluchtelingenwerk roepen Nederland op voorlopig niemand meer uit te zetten naar Bahrein en een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Daarin moet ook worden nagegaan of Nederland het non-refoulementprincipe heeft geschonden. Dat is het verbod op uitzetting naar een land waar een vluchteling gevaar loopt of kan worden vervolgd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl