Rijexamen met navigatie wordt standaard ANP Xtra

Vanaf maart volgend jaar moeten kandidaten op hun rijexamen laten zien dat ze kunnen rijden met een navigatiesysteem. Het wordt een verplicht onderdeel van de praktijktest, meldt het CBR.

Examenauto's moeten al sinds 2011 een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik ervan was vooralsnog niet verplicht. Wel is het afrijden met een routeplanner al jaren een keuze-onderdeel bij het examen. In de praktijk gebeurt dit dan ook al geregeld.

Omdat het rijden met navigatie de standaard wordt, komen andere keuze-onderdelen te vervallen. Kandidaten hoeven niet meer op instructie van examinator naar een bepaalde plek te rijden. De clusteropdracht, waarbij verschillende routes worden gecombineerd, komt alleen nog bij uitzondering aan bod. Bijvoorbeeld als de navigatie niet goed werkt.

Meer veranderingen

Het rijexamen wordt in maart ook op andere onderdelen aangescherpt. Zo vervalt de stopopdracht, waarbij de auto kort langs de kant van de weg moet worden gezet. In plaats daarvan moet de kandidaat een stuk recht achteruit rijden.

Ook de zogenoemde situatiebevraging verdwijnt. Bij dit onderdeel kon de examinator de auto stil laten zetten en een paar vragen stellen. Volgens het CBR worden de kandidaten hierdoor te veel uit hun ritme gehaald.

Volgend jaar wordt het verder vernieuwd als onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Daarmee wil de overheid het aantal verkeersslachtoffers terugdringen.

STER reclame